folketingssalen

Folketinget
https://www.ft.dk/da/billeder_fra_christiansborg/folketingssalen/01

folketingssalen
Finn Munk, Fredericia Vinhandel
%d bloggers like this: