Efter i marts at have udsendt et flybidrag vil regeringen nu udsende yderligere en dansk helikopter og et køretøj til EU’s grænseagentur Frontex. Selvom corona-pandemien med rette fylder det meste for tiden, er det vigtigt at understrege, at der fortsat …

Regeringen tilbyder ekstra bidrag til overvågningen af EU’s ydre grænse Read more »

Regeringen har bedt den økonomiske ekspertgruppe om at bistå i arbejdet med udfasning af hjælpepakker.  Regeringen har bedt den økonomiske ekspertgruppe om at komme med input til en udfasning af de midlertidige hjælpepakker, der holder hånden under danske virksomheder og …

Økonomisk ekspertgruppe skal rådgive om udfasning af hjælpepakker Read more »

Over 170.000 lønmodtagere er i øjeblikket sendt hjem på lønkompensationsordningen, hvor virksomheder kan få hjælp fra staten til at betale medarbejderes løn. De fordeler sig over hele landet. Rigtig mange danskere i øjeblikket sendt hjem fra arbejde på grund af …

COVID-19: Sådan fordeler antallet af danskere på lønkompensation sig Read more »

Mobile prøvetagnings-enheder skal understøtte smitteovervågning i Danmark. Som supplement til de hvide testtelte skal specialudstyrede test-biler bidrage til løbende at overvåge smitten i samfundet og slå ned på smittekæder ved at teste nære kontakter til smittede. I dag kørte en …

Mobile testkøretøjer skal bringe corona-test tættere på danskerne Read more »

En række vanskeligt stillede kommuner har fået adgang til lån, der skal styrke kommunens likviditet. Social- og indenrigsminister Astrid Krag har givet 17 kommuner grønt lys til at kunne optage lån for i alt 500 mio. kr. Lånemuligheden er et …

Regeringen giver en økonomisk håndsrækning til en række vanskeligt stillede kommuner Read more »

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udsender i dag en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere senest om 7 dage kan modtage besøg på botilbud. Mange borgere på botilbud har oplevet ensomhed og …

Borgere på sociale botilbud kan nu modtage besøg på udearealer Read more »

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt et eventbureau for at have reklameret for arrangementer med alkohol til blandt andre efterskoleelever. Virksomheder må ikke omtale alkohol i markedsføring, der retter sig mod unge under 18 år. Et eventbureau har flere gange på sin Facebookside …

Eventbureau politianmeldt for reklamer med alkohol rettet mod efterskoleelever Read more »

Kulturministeren og en række af landets førende kunst- og kulturfonde er gået sammen i et samarbejde, der bakker op om nye kunstprojekter under tiden med COVID-19. Det nye initiativ ’Sammen om kunsten’ skal understøtte kunstoplevelser og nye kulturformater under COVID-19. …

Kulturminister og fonde står sammen i nyt initiativ Read more »

I en ny højesteretsdom fastslås det, at en kvinde ikke havde pligt til at forsørge sin svigermor, der blev familiesammenført til Danmark for cirka 20 år siden. Det var således kommunen – og ikke kvinden – der skulle betale svigermorens …

Ombudsmanden rejser sag om forsørgelsespligt for familiesammenførte Read more »