2021.10.29@11.27.59_4

Ilt, Sundhed, SOSU-skolen, Social- og Sundhedsskolen

Fredericia Bymuseum Museum
Boligminister Kaare Dybvad, Finn Muus, Kanalbyen, Container Living (Foto: Matthias Runge Madsen : Fredericia AVISEN)9939