Den nu bortviste kommunaldiretør Annemarie Zacho-Broe ser frem til en ødelagt karriere på grund af den meget omtalte borgmestersag. Hendes advokat, Pernille Backhausen, stiller spørgsmål til den dokumentation der er for påstandene mod hendes klient.

Allerede i forbindelse med høringen af Annemarie Zacho-Broe blev Backhausen informeret om, at man ønskede at bortvise hendes klient. Men hun ønskede konkret dokumentation:

– Den interne undersøgelse kommer ikke med en selvstændig kritik til min klient. Man snakker om at der skulle mangle en struktur i forbindelse med beslutninger om forskellige køb. Men den struktur var der jo i form af både økonomiafdelingen, revisionen og juristerne, siger Backhausen, der også henviser til den politiske beslutning bagved i kommunens økonomiudvalg.

Samtidig anfægter hun argumentet om at Zacho-Broe skulle have forsøgt at gemme informationerne om rygtet mod hende og forhenværende borgmester Jacob Bjerregaard:

– Hun går jo til personalechefen. Hun melder det også til politiet, der siger at man ikke kan stille meget op, fordi den mailkonto der er blevet brugt, er slettet, så det vil være nærmest umuligt at finde frem til personen. Jeg har svært ved at se, at det er en hemmeligholdelse. Samtidig mente personalechefen ikke at man skulle gøre mere.

Pernille Backhausen hæfter sig også ved at man satte en undersøgelse i gang i koncernledelsen om rygterne. Samtidig påviste advokatundersøgelsen at Annemarie Zacho-Broe ikke havde en direkte rolle i sagen om Bjerregaards byggegrund:

[bsa_pro_ad_space id=32] [bsa_pro_ad_space id=7]

– Det er jo fint, at man konstaterer, at hun ikke får kritik for salget af den grund. Det var det, hele sagen startede med.

Det næste skridt for Zacho-Broe er man ved at lægge sig fast på, men Backhausen er indstillet på at der vil blive krævet 1½ års løn. Samtidig er det en overvejelse, om der skal kræves erstatning for tort, da hendes klients jobmuligheder er ødelagte. Også hos Djøf er man fokuserede på sagen, der rejser nogle principielle spørgsmål, hvorfor man bakker Annemarie Zacho-Broe op.

[bsa_pro_ad_space id=6]