Under coronakrisen er økonomisk udfordrede virksomheder blevet tilbudt rentefrie moms- og skattelån. Skattestyrelsen har siden maj 2020 godkendt cirka 107.000 lån til godt 51.000 virksomheder til en samlet værdi på 36 milliarder kroner.

Restauranter, hoteller, industri, handel, håndværkere og vidensservice. Der har været bred søgning til de låneordninger, regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har stillet til rådighed under coronakrisen. 

En opgørelse fra Skattestyrelsen viser, at der siden maj 2020 er blevet godkendt over 107.000 rentefrie moms- og skattelån til en samlede værdi på godt 36 mia. kroner. 

– Regeringen har i hele det her forløb ønsket at hjælpe de virksomheder, som stod i en svær situation på grund af coronakrisen. Sammen med et bredt flertal af Folketingets partier har vi stillet godt 600 mia. kroner til rådighed for virksomhederne i form af øget likviditet, og jeg er glad for, at vi har kunnet hjælpe så mange virksomheder, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Skattestyrelsen har i alt oprettet otte låneordninger, hvoraf tre vedrører momslån, mens de resteredende fem vedrører A-skattelån. Med lån for knap 23 mia. kroner tegner momslåneordningerne sig for den største andel af det samlede lånebeløb på mere end 36 mia. kroner. A-skattelånene står for over 13 mia. kroner, viser Skattestyrelsens opgørelse. 

Tryghed om udfasning af erhvervslivets milliardlån
Sammen med et bredt flertal af Folketingets partier er regeringen blevet enige om en udfasning af låneordningerne, således at betalingsfristerne for de momslån, der forfalder til betaling 1. november 2021 og den 1. februar 2022, er udskudt til den 1. april 2022. Lovforslaget bliver førstebehandlet i Folketinget i dag. 

Udskydelsen af tilbagebetalingsfristerne giver virksomhederne tid til at afvikle eksisterende gæld og under visse betingelser oprette en samlet betalingsordning hos Skatteforvaltningen. Derudover er partierne blevet enige om i en midlertidig periode at udvide den maksimale periode for betalingsordninger på skattekontoen fra 12 måneder til 24 måneder med en rente på 0,7 pct. pr. måned på nuværende tidspunkt. 

– Hensigten har hele tiden været, at vi skal tilbage til en almindelig situation, hvor virksomheder, der har brug for likviditet, går i deres bank og får et lån. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med et bredt flertal af Folketingets partier har fundet en model, som justerer tilbagebetalingsplanerne og giver virksomhederne mere luft til at håndtere udfordringerne det kommende halve år, siger Morten Bødskov.

Læs mere om de rentefrie låneordninger her