Venstre i Fredericia var ikke med i budget 2022, og ser man på den aktuelle økonomiske situation, så ser det ikke godt ud. Det arbejde, der skulle gøres med velfærdstjek og retvisende budgetter er ikke udført. Det skuffer Venstre, der dog ikke udelukker at være med i budget 2023.

– Flere af årsagerne til, at vi ikke var med i 2022, viser sig at være gode. Vi har meget sent fået den første budgetopfølgning, og den viser klart, at Fredericia Kommune skyder forbi med minus 35 millioner kroner, hvis vi ikke gør noget ved årets afslutning, siger Pernelle Jensen.

Størstedelen af underskuddet kommer fra senior- og socialudvalget, og det er særligt her, at Venstre er skuffet over det manglende udvalgsarbejde.

– Vi vidste på forhånd, at det ikke ville holde, og det var en af grundene til, at vi ikke var med i budget 2022. Prognoserne, vi så ind i, viste da budgetforliget blev indgået, at det ikke matchede dette område. Venstre ønskede retvisende budgetter, og det fik vi ikke, hvilket man også kan se nu, siger Pernelle Jensen og uddyber:

– Det er rigtig vigtigt for os, at budgetterne holder, og når man skyder over nu, fordi man ikke har lyttet til prognoserne, er det skuffende. Vi sidder også i en situation, hvor de fleste har sagt ja til at bruge bufferpuljen. Det har vi sagt nej til, vi mener ikke, at man skal bruge puljen på noget, man med åbne øjne er gået ind i, men det mener et flertal, og det var før, vi fik første budgetopfølgning. Nu kan vi se, at der er 10 millioner kroner i underskud nu, efter vi har brugt bufferpuljen. Der er et meget stort underskud på det område alene.

Venstre-politikeren mener også, at det er vigtigt, at der handles nu.

– Man er nødt til at gøre noget nu på det område. Man er nødt til at sætte sig ned og lave en plan for, hvordan man kommer i mål med økonomien. I budget 2022 var der skrevet ind, at man skulle lave et velfærdstjek på hele ældreområdet. Det skulle være klar til budgetdiskussionen i år, men det er ikke klar, så man har ikke være dygtige nok i udvalget til at få gennemført velfærdsprioriteringer. Man er jo nødt til at se på, hvordan hænger økonomien sammen, og hvordan ser den ud i fremtiden. KL-aftalen viser også, at vi ikke går en god tid i møde. Det er ikke en super aftale, tværtimod. Det er en de dårligste aftaler, jeg har set i mine 12 år i Fredericia Byråd, og der kommer ikke nogen fra Christiansborg og redder os. Vi er nødt til at se på, hvordan vi kan se på området med nye øjne. Det handler også om administration og ledelse, siger hun og slår fast, at det er der, man skal kigge først, så man undgår at røre ved de varme hænder.

– Vi skal også se på, hvordan vi er organiseret i Fredericia Kommune. Kan vi gøre det på anden måde? Nu har vi ikke rørt ved organiseringen af ældreområdet, så længe jeg kan huske i hvert tilfælde, siger Pernelle Jensen.

Pernelle Jensens partikollega, Peder Tind er meget enig.

– Retvisende budgetter for 2023 er et afgørende princip for os, når vi kigger ind i 2023, er det ikke et ultimativt krav, men det er et ansvarligt og fornuftigt princip, at der skal være retvisende budgetter. Når man har prognoser, så skal budgettet svare til de prognoser, alt andet holder ikke, siger Peder Tind.

Venstre vil spare på administration og ledelse

Der er også brugt mange millioner på at udvide den kommunale forvaltning, og det er også noget, som Venstre ser på.

– Vi er blevet præsenteret for et organisationsdiagram, og vi kan godt se, at der er brugt mange penge her. Vi har derfor også bestilt et sparekatalog, ja lad os kalde det, hvad det er. Der håber vi også, at ledelse og administration vil komme til at fylde. Det skal det simpelthen, slår Peder Tind og Pernelle Jensen fast.

– Vi kigger først der, før de varme hænder, det er helt sikkert, tilføjer de begge.

– Det er beskæmmende, at man har en opgave, der hedder, at man skulle kigge på velfærdsområdet i senior- og socialudvalget for at undgå at bruge bufferpuljen. Man fik det opdrag af økonomiudvalget, og nu viser det sig, at de skyder millioner forbi. Det duer ikke. Det var en bunden opgave at se på det. Venstre siger klart, at der er ikke noget område, der bare ikke skal kigges på. Vi tør godt sige, at vi skal se på hele Fredericia Kommune, særligt på administration og ledelse, siger Peder Tind.

Venstre appellerer til, at man går efter et bredt budgetforlig igen, men der skal være orden i tallene og budgetterne. Pengene må ikke klattes væk. Man skal løse de vigtigste opgaver, mener Venstre, der ønsker, at den høje inklusion i Folkeskolen bremses.

– Vi ser, at man ville gå efter at styrke inklusionen i Folkeskolen. Vi synes allerede, at man er gået langt nok her. Der er behov for stabilitet i Folkeskolen for alle parters skyld. Det sagde vi også i valgkampen. Inklusionen er gået for vidt, så når vi kigger på vores budget 2023, så skal vi forholde os til inklusionen, minimumsnormeringerne og Folkeskolen, siger Tind og uddyber:

– Du kan godt bruge pengene lidt her og der. Du kan smøre et tyndt lag på, men det er ikke godt nok.

Pernelle Jensen siger samtidig, at netop inklusionsopdraget i sidste budget, var en af årsagerne til, at Venstre ikke kunne gå med.

– Vi ønsker at gå i den modsatte retning. Der skal være mindre inklusion, siger hun og bliver suppleret af Peder Tind, der fortæller, at Venstre naturligvis gerne vil være med i budget 2023, hvis man forholder sig til de principper, som partiet sætter op.

– Ser man på fremtidens Fredericia, så skal vi sikre os, at Folkeskolen er det naturlige førstevalg, og derfor skal vi blandt andet sikre en lavere inklusion, siger Tind. Pernelle Jensen er enig:

– Tænk over, hvorfor mange forældre fravælger Folkeskolen? Det er jo ikke fordi, at skolerne og personalet ikke er gode. Forældrene slår fast at uro i klassen og den stigende inklusion er blandt årsagerne.

Peder Tind fortæller også, at Venstre valgte at gå fra budget 2022, fordi det var helt galt.

– Der var ikke retvisende budgetter, inklusionen i Folkeskolen blev sendt den forkerte vej og de to millioner, man fandt til minimumsnormeringer, gør ikke meget, hvis man virkelig vil prioritere noget, siger de to politikere, der også finder, at mange penge er klattet væk til små projekter.

– Vi er kun i gang med første budgetopfølgning, og der er et stort underskud. Vi sidder med april 2022 tal, så det er alarmerende, siger Pernelle Jensen.

Peder Tind ærgrer sig samtidig over de mange fejl.

– Når vi ser ind i budget 2023, og reflekterer over 2022, så vil det klæde de partier, der gik med, særligt Socialdemokratiet, der sad for bordenden at erkende, at det ikke hænger sammen. Der blev lavet flere fejl, som vi i dag forholder os til. Det skal de tage ansvar for selv, når vi taler om det. Vi skal ikke begå den samme fejl som i budget 2022, siger Peder Tind, der godt ved, at budgetterne kan være følsomme på nogle af velfærdsområderne, men derfor skal det stadig være et budget med retvisende tal, mener han.

Den socialdemokratiske regering har også sviget i KLs økonomiaftale for næste år.

– Ingen havde regnet med så dårlig en aftale. Den følger slet ikke befolkningsudviklingen, mener Peder Tind

Men partiet vil gerne være med i budget 2023.

– Vi går altid til budgetforhandlinger med et mål om at være med. I mine 12 år har vi været med i 11 år, og kun en gang stået uden for. Vi skal dog ikke skrive under på, hvad som helst. Det viser sidste år også. Vi kan godt se os med i et nyt budget, men det skal være med et budget, der indeholder vores prioriterer, og så skal det ikke have karakter af det, det havde sidste år. Det skal hænge sammen ud fra de principper, vi taler om, siger Pernelle Jensen.

Der venter også en bunden opgave på at skabe merøkonomi.

– Vi skal kunne skabe en merøkonomi på bosætning, vækst generelt og arbejdspladser via erhvervslivet. Jeg noterer mig også, at Socialdemokratiet bærer dækningsafgiften ind i budgettet, det synes, vi er en god ide. Det er en ide, hvor vi netop giver igen til de virksomheder, der hjælper. Jobcentret er lykkdes, og det troede ingen på, men det betyder nu, at man ser på en fjernelse af dækningsafgiften, hvilket vi er meget tilfredse med, siger Peder Tind.

KL-økonomiaftalen lægger også op til et markant lavere forbrug for anlæg, og det får Venstre til at melde klare prioriteringer ud:

– Vi ved, at anlægsrammen er mindre end, den vi havde og har. Vi har rigtig mange projekter på listen, både fra sidste års budget, men også længere tilbage. Det er vigtigt for os, at vi holder fast i prioriteringerne omkring skoleforbedringerne, siger Pernelle Jensen slutteligt.