På årets første byrådsmøde var der til flere af punkterne på dagsordenen debat. Det gjalt blandt andet et punkt, der vedrørte havneselskabet ADP A/S, hvor Konservatives Tommy Rachlitz er kommet i bestyrelsen. Venstres Peder Tind spurgte i den forbindelse Rachlitz om han ville give sit vederlag til Kirkens Korshær med henvisning til en udtalelse under valgkampen.

Mens sårene stadig slikkes efter ADP-sagen i efteråret 2021, har havneselskabet haft et punkt på dagsordenen på byrådsmødet. I forlængelsen af efterårets sag anbefalede redegørelsen blandt andet Fredericia Kommune, at man kunne udøve et tydeligere og mere aktivt ejerskab af ADP A/S. I forlængelse heraf gives sagen et forslag til proces for udarbejdelse af en politik for aktivt ejerskab af kommunens selskaber, ligesom et forslag til forvaltningens understøttelse af udøvelsen af politikken også beskrives.

Et enigt byråd endte med at godkendte sagen, men undervejs var der megen snak om ADP’s konstruktion, hvor partierne ikke lagde skjul på deres holdninger til forskellige emner.

– ADP’s vedtægter ligner noget fra en spejderforening, sagde Tommy Rachlitz Nielsen (C) blandt andet.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz mindede om, at hun tidligere har haft forslag i samme boldgade.

– Vi foreslog mere åbenhed i ADP i 2021, og fik at vide, at det var en personlig hetz og spild af byrådets tid, og at det er ligegyldigt. Nu er det pludselig meget vigtigt, og noget man har kæmpet længe for, selvom man stemte imod vores forslag, sagde hun.

Som debatten skred frem blev Venstre skudt i skoene fra Tommy Rachlitz Nielsen, at deres repræsentant i ADP’s bestyrelse, Christian Jørgensen, ikke har afrapporteret til byrådet. Det fik Peder Tind til at svare:

– Når vores medlem af bestyrelsen har holdt tavshedpligt, er opgaven løst. Fremadrettet skal vi gøre op med tavshedpligten.  Christian Jørgensen overholdt sin pligt. Bare fordi vi har haft et medlem er det ikke Venstres skyld. Man kan sige, er man villig til at bryde den for at være ordentlig? Hvor er parametret for regler og rettigheder? Vi har noteret, at man gør det man skulle. Vi behøver ikke gøre det fremover. Kigger vi bagud er det nemt at kritisere, sagde Peder Tind.

Debatten mellem Venstre og Konservative tog til. Under valgkampen udtalte Tommy Rachlitz i pressen, at han var villig til at aflevere sit vederlag for at sidde i ADP’s bestyrelse, hvis han kommer i dem. Citatet med udtalelsen læste Tind op og konstaterede efterfølgende:

– Det er fint, for så vil jeg foreslå de 100.000 går til Kirkens Korshær eller andre gode projekter.

Straks efter tog Rachlitz igen ordet.

– Der var en forhandling om honorar, hvor jeg sagde, at pengene ikke var det afgørende. Det var det tilsyneladende for Venstre kunne man høre i pressen, sagde Det Konservative byrådsmedlem, hvorefter borgmester Steen Wrist med et smil på læben mindede om, at det ikke var en lønforhandling de to parter var til.

Debatten mellem de to parter stoppede efter Wrists indblanding, men forinden var det ikke til at se, at Konservative og Venstre under kommunalvalget i 2021 var i valgforbund, hvor det ligneden en samlet blå blok, der havde som vision at tage magten i Fredericia.

DF: Vi skal ikke nedgøre hinanden

Undervejs i debatten har der også været tale om man skulle få et tredje bestyrelsesmedlem fra Fredericia Byråd til at sidde i havnebestyrelsen, men for Susanne Eilersen handlede det hverken om det eller personfnidder.

– Vi skal ikke sidde og nedgøre hinanden. Det er lidt sørgerligt, men sådan er politik også. Det handler ikke om, at man kan have en virksomhed og et selskab, hvor der sker ting, der ikke burde ske, og der er medarbejdere der laver ting de ikke burde. Det vil man kunne finde i andre selskaber også. Det handler om, at man har en direktør man blev nødt til at afskedige og som byråd og ejer ikke måtte være inde omkring. Skulle det være håndteret som man gjorde? Det kan jeg ikke sige. Det er vigtig at være åben. Det drejer sig ikke om to eller tre. Det handler om at inddrage byrådet, hvis noget er uhensigtsmæssigt, sagde Susanne Eilersen.

Som det er nu kan man ikke søge aktindsigt i ADP, og det vil SF have lavet om på.

– Vi har under valgkampen peget på lukketheden med ADP- og teatersagen. Det har ligget mig på sinde, at det handlede om borgernes ejendele. Vi skal undersøge mulighederne for at udvikle strategien. Vi skal have en grøn udvikling og få gode arbejdspladser. Det er også vigtigt, at det ikke mistænkeliggøres, hvis nogen ønsker yderligere indsigt. Det skal ikke være sådan, at det handler om at man snager. Jeg ønsker, at borgerne hører mere om hvad der foregår i ADP. Jeg skæver selv mod Aalborg og jeg kan ikke se, at det giver mening at smække et bestyrelsesmedlem ind, der skal holde sin mund, forklarede Connie Maybrith Jørgensen.