Tiden er inde til her under en uge før kommunalvalget at gøre op med sig selv, hvad man vil. Eller om man vil noget. Vi kommer her med nogle vurderinger af det sandsynlige byråd, baseret på vores Voxmeter-meningsmåling fra 25. – 31. oktober 2021.

Til kommunalvalget i 2021 skal man huske på, at byrådet i den forgangne valgperiode har været præget af et bredt samarbejde mellem partierne. Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Dansk Folkeparti (O) og Enhedslisten (Ø) har siddet som medlemmer af det magtfulde økonomiudvalg, det som Karsten Byrgesen (D) kalder for ”Det lille byråd”. Udenfor byrådet har SF (F) og Det Konservative Folkeparti (C) på trods af deres årelange eksistens på den politiske arena været udenfor indflydelse. Den politiske diskurs i perioden januar 2018 til december 2020 har været præget af Jacob Bjerregaard (A) og hans borgmestertid, hvor der stort set ikke var ret meget uenighed at spore om de store linjer, blandt partierne. Budgetforlig efter budgetforlig blev indgået med et enigt byråd.

I december 2020 fik Steen Wrist (A) opgaven at føre Socialdemokratiet videre og ind i kommunalvalgåret 2021. Det var den socialdemokratiske byrådsgruppe enig i. Han har i sine første 10 måneder været voldsomt hæmmet af at skulle fungere som en kriseborgmester på grund af den løbende, dårlige omtale af Fredericia Kommune. Indledningsvist har Wrist været relativt tavs, sandsynligvis af samme grund. Men da valgkampen blev skudt i gang i oktober måned, er det en helt ny borgmester, der har vist sig, med overskud og skarpe replikker. Fortsat beskeden, og uden at sælge skindet, før bjørnen et skudt.

Peder Tind (V) har fået opgaven at bringe Venstre til magten. Partiet er meget bevidst om at Fredericia historisk er Socialdemokratiets by. Med Tind har Venstre valgt en spidskandidat, der har haft en mere værdipolitisk og blød indstilling, men som samtidig har engageret sig i de svære emner, som eksempelvis det upopulære Jobcenter. Han er optimistisk af natur, og er flankeret af Pernelle Jensen (V), der utrætteligt har arbejdet på at få partiets visioner frem.

Tommy Rachlitz Nielsen (C) fra Det Konservative Folkeparti er den nye dreng i klassen. Men han kommer med erfaring som byrådsmedlem i Vejen Kommune. Han er kendt for hurtige og kvikke replikker, og samtidig lever han sig meget ind i sine emner. Nielsen er fuld af selvtillid, og har hele tiden spået et stort valg for Det Konservative Folkeparti. Under valgdebatterne har han været god til at få ordet, samtidig med at han har stået fast på en kritisk tilgang til hele byrådet.

Karsten Byrgesen (D) var løsgænger, indtil han i 2020 meddelte, at han meldte sig ind i Nye Borgerlige. I hele valgperioden fra januar 2018 og til dato har han fungeret som en enmandshær, der stort set på samtlige byrådsmøder har rejst sig op og haft noget at sige. Ofte har Byrgesen haft en kritisk tilgang til forvaltningen eller Socialdemokratiet, selvom han også har indgået forlig.

Cecilie Roed Schultz (Ø) har både været med ved bordet, når der skulle bestemmes, men har også udtalt sig kritisk i mange sager. Med et absolut flertal af socialdemokrater i byrådet har det i hele valgperioden været sådan, at socialdemokraterne kunne gennemføre hvad de ville, hvis de ville. Men også Enhedslisten har fået gennemført mærkesager på grund af det brede samarbejde, og Schultz har gang på gang argumenteret for dem.

SF, Socialistisk Folkeparti (F), fik en hård medfart ved kommunalvalget i 2017. Det har fået partiet til at tænke i nye baner, ikke mindst at det måske ikke er sundt med et enkelt parti, der har flertal. Spidskandidaten Connie Maybrith Jørgensen er stålsat på at partiet atter skal være repræsenteret i byrådet, og der vejres morgenluft på grund af Socialdemokratiets forventede tilbagegang.

Susanne Eilersen (O) er den erfarne politiker, der også har siddet i Folketinget, og som samtidig kan trække på gode forbindelser på Christiansborg. Hun har spillet en aktiv rolle i mange af Fredericias succeser, når byen skulle have en plads i det landspolitiske kortspil. Eilersen er drevet af skepsis overfor embedsapparatet, efter at den dårlige omtale begyndte i december 2020. Hun har taget ansvar som viceborgmester, og været med til at sikre gennemførelsen af advokatundersøgelserne i 2021.

På nuværende tidspunkt tyder det på, at det er disse politikere, der vil indtage byrådet i perioden 2022-2025. Der er selvfølgelig også andre kandidater og partier, der stiller op, og som også fortjener interesse. Stemningen blandt lokalpolitikerne i det siddende byråd, har generelt været meget klemt i hele 2021. Hvor der før var bred enighed, forbereder man sig nu på ikke blot et spændende valg, men også en spændende konstituering. Mange siger at dette har været den længste valgkamp i Fredericias nyere historie, og det er nok ikke helt forkert.

Skriv en kommentar