For tredje år i træk kan UNICEF Danmark præsentere et solidt resultat både målt på indtægter og overskud. De samlede indtægter på 829 millioner kroner for 2021 er en stigning på 199% i forhold til 2020 (277 millioner kroner). Det er det højeste resultat opnået i UNICEF Danmarks historie.

Af de 829 millioner kroner kunne UNICEF Danmark sende mere end 742 millioner afsted til verdens børn. Penge, der nu gør en helt konkret forskel for millioner af børn, der fortsat er påvirket af Corona-pandemien. Foruden det store arbejde i kampen mod COVID-19, opstod i 2021 også behovet for katastrofeindsatser i Haiti og Afghanistan, hvortil en stor del af vores midler blev kanaliseret hen og konverteret til livsvigtig, humanitær hjælp.

De gode resultater kan især tilskrives UNICEF Danmarks katastrofeindsatser. Der blev i alt indsamlet 517 millioner kroner i forbindelse med katastrofeindsatser, hvilket svarer til 62% af de samlede indtægter.

Donationer fra danske fonde og virksomheder udgør langt størstedelen af de samlede indtægter. I alt donerede fonde og virksomheder 664 millioner kroner, hvilket svarer til 80% af de samlede indtægter. I 2021 vil vi især takke vores største partnere LEGO Fonden og LEGO Gruppen, Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk A/S, Hempel Fonden, Pandora A/S, Poul Due Jensen Fonden, DSB, SAXO.com, Haldor Topsøe, IKEA og Pressalit, som hver især støtter vigtige agendaer og programmer for børn inden for uddannelse, ligestilling, sundhed og WASH.

– I et år, hvor verdens børn fortsat var ekstra hårdt ramt af blandt andet COVID-19-krisen, fik UNICEF en historisk stor støtte og opbakning fra vores partnere og private donorer. Det vil jeg gerne på vegne af hele UNICEF sige stor tak for, siger Jesper Lok, bestyrelsesformand for UNICEF Danmark.

UNICEF Danmarks private donorer, der bidrager med et fast månedligt beløb, udgør cirka 110 millioner kroner. Det er et fald på 1% i forhold til 2020 og tilskrives, at nedlukninger, som følge af COVID-19, har påvirket vores rekrutteringsaktiviteter negativt. Dog har vores faste støtter vist os stor loyalitet, og mange har – på trods af samfundsudfordringerne – valgt at forhøje deres månedlige bidrag, og har således minimeret vores nedgang i indtægter.

I 2021 har UNICEF Danmark doneret i alt 11,2 millioner kroner (2020: 14,1 millioner kroner) til vores Nationale aktiviteter, som omfatter arbejdet for børn i Danmark og Grønland, hvor det primære formål er at udbrede kendskabet til børns rettigheder.