Mandag den 21. marts blev der afholdt byrådsmøde i Fredericia. Under spørgetiden spurgte ex byrådsmedlemmet om, hvornår borgervejlederen ansættelsesretsligt er gået fra byrådet til kommunaldirektøren. Det spørgsmål ville borgmester Steen Wrist ikke svare på.

I forhold til årets første byrådsmøde i Fredericia var mandagens et mere roligt et, selvom der var en del borgere, der var mødt op i forbindelse med, at der var et punkt om borgervejlederen på dagsordenen, da det var brugt op af Enhedslisten, der vil have borgervejlederen skrevet ind i styrelsesvedtægten og at han skal ansættes under paragraf 65e.

Samtlige partier stemte imod forslaget, og i stedet bliver sagen sendt videre til Økonomiudvalget, hvor borgervejlederens funktion og ansættelsesforhold skal op til debat. Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og SF fortalte under punktet, at de var villige til at skrive borgervejlederen ind under paragraf 65e, men at de også var åbne for andre muligheder, mens Det Konservative Folkeparti fortalte, at de mener funktionen som den er nu er fin, og at der bare skal styr på de overordnede forhold så der ikke er tvivl om dem.

Netop de nuværende forhold har været genstand for megen debat i den seneste halvanden måned. Den nuværende borgervejleder, Jesper Gottlieb, blev i februar indkaldt til en tjenstlig samtale med kommunaldirektøren, HR-chefen og chefen for Jobcentret, og sidenhen er han blevet tildelt en skriftlig advarsel. Alt det er sket fra forvaltningens side, og det har skabt debat om borgervejlederen i virkeligheden er uvildig, som Fredericia Kommune giver udtryk for på deres hjemmeside, og det har også været flere byrådsmedlemmers opfattelse, at Gottlieb er ansat af byrådet og ikke forvaltningen. 

Det fik Inger Nielsen, der i flere perioder har siddet i byrådet, til at stille spørgsmålet om, hvornår det er blevet ændret, at borgervejlederen er ansat af kommunaldirektøren og ikke af byrådet. Steen Wrist sagde, at der var tale om en personalesag, og svarede derfor ikke på spørgsmålet. Til gengæld fortalte Enhedlistens Cecilie Roed Schultz, at det tilbage i 2017 blev slået fast, at det er kommunaldirektøren.

– Jeg tænker, at de er konfliktsky, og dækker sig under, at det er personalesag. Mit spørgsmål var egentlig på et overordnet plan, og pludselig var det en personale sag, hvilket jeg finder underligt. Jeg nævnte ingen navne, men spurgte bare hvornår det var flyttet fra byrådet, fordi der står byrådet på deres hjemmeside, og hvis det er flyttet i 2017 , så er der noget galt når de skriver på hjemmesiden, at det er en uafhængig borgervejleder. Hvis Cecilie vidste det, hvorfor dokumenterede hun det ikke? Det kan være, at beslutningen blev taget i den periode på halvandet år, hvor jeg ikke sad i byrådet, og derfor ser jeg gerne Cecilie dokumentere hendes påstand. For jeg er ikke den eneste, der er i tvivl, siger Inger Nielsen og slutter med at konstatere:

– Nu ved jeg med syvtommer søm, at det handler om en personalesag, men jeg mangler stadig et svar. Borgerne ved dog nu, at man går efter Jesper, når de dækker sig ind under en personalesag