Strukturudvalget for de kunstneriske uddannelser har i dag afleveret sine anbefalinger til kulturministeren. Udvalget anbefaler bl.a. at styrke ledelsen gennem oprettelsen af bestyrelser og at øge fokus på kunstnerisk praksis.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

– Flere af de kunstneriske uddannelser har været plaget af uro de seneste år. Nu skal vi have skabt ro og tryghed på uddannelserne, så kunsten igen kan komme i fokus. Jeg vil gerne takke udvalget for et grundigt arbejde og for at komme med nogle væsentlige anbefalinger, som jeg ser frem til at drøfte med partierne.

Det er vigtigt for mig, at vi får skabt nogle bedre rammer for vores kunstneriske uddannelser med professionelle bestyrelser. Vi skal styrke fokus på den kunstneriske praksis på uddannelserne. Og så skal der skabes fleksible uddannelsesstrukturer samtidig med, at vi nedbringer mængden af dokumentationskrav. Endelig er det vigtigt for mig, at vi øger fokus på de studerendes trivsel og giver dem bedre klageveje.

Udvalget anbefaler bl.a. at indføre en bestyrelse på hver af de syv kunstneriske uddannelser, at skabe tryggere klageveje for de studerende, at indføre en mere fleksibel uddannelsesstruktur og længde og at indføre et lettere akkrediteringskoncept for uddannelserne.

Baggrund
Strukturudvalget består af 13 medlemmer og blev nedsat i foråret 2021 for at undersøge og komme med anbefalinger til: Ledelse og strukturer på Kulturministeriets kunstneriske uddannelsesområde, muligheden for at indføre og indrette bestyrelser, og at styrke uddannelsernes praksisbasering og de studerendes trivsel.

Udvalget er sammensat af rektorer, undervisere, studerende og aftagere med faglig tilknytning til og viden om de kunstneriske uddannelser. Oversigten over udvalgets medlemmer kan ses i rapporten.

Udvalget er enige om en række anbefalinger, som fremlægges i rapporten. Anbefalingerne er funderet på udvalgets vurdering af de aktuelle behov og udfordringer på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Nogle af anbefalingerne drejer sig om ændringer af de kunstneriske uddannelsers lovgrundlag og bekendtgørelser, mens andre anbefalinger er rettet til Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne.