I februar 2020 faldt den globale varehandel i faste priser med 1,5 pct. i forhold til januar 2020, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor1. Årsstigningstakten, dvs. udviklingen de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -0,8 pct. fra sidste måneds tilbagegang på -0,6 pct.
Tilbagegangen i februar var særlig udpræget for Japans vareimport, som faldt 8,7 pct. i forhold til januar og i alt er faldet 5,1 pct. de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud.