En række vanskeligt stillede kommuner har fået adgang til lån, der skal styrke kommunens likviditet. Social- og indenrigsminister Astrid Krag har givet 17 kommuner grønt lys til at kunne optage lån for i alt 500 mio. kr. Lånemuligheden er et …

Regeringen giver en økonomisk håndsrækning til en række vanskeligt stillede kommuner Read more »

Social- og indenrigsminister Astrid Krag udsender i dag en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere senest om 7 dage kan modtage besøg på botilbud. Mange borgere på botilbud har oplevet ensomhed og …

Borgere på sociale botilbud kan nu modtage besøg på udearealer Read more »

I en ny analyse undersøges arbejdstiden blandt SOSU´erne, herunder udviklingen og forskelle mellem SOSU-grupper og kommuner. Der sættes også tal på udbredelsen af de barriere, der kan være for at øge arbejdstiden blandt de ansatte. Antallet af ældre har i …

Arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde Read more »