Regeringen har bedt den økonomiske ekspertgruppe om at bistå i arbejdet med udfasning af hjælpepakker.  Regeringen har bedt den økonomiske ekspertgruppe om at komme med input til en udfasning af de midlertidige hjælpepakker, der holder hånden under danske virksomheder og …

Økonomisk ekspertgruppe skal rådgive om udfasning af hjælpepakker Read more »

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om, at regionerne anvender privat kapacitet i forbindelse med pukkelafvikling mv. svarende til niveauet før COVID-19. Der skal fortsat være kapacitet til at behandle patienter med COVID-19, men samtidig skal sundhedsvæsenet modtage og …

Regeringen og Danske Regioner enige om anvendelse af privat kapacitet til pukkelafvikling skabt af corona-epidemien Read more »

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om et nyt udligningssystem, som danner forudsætningerne for et Danmark i bedre balance.  Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver …

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået en aftale om en reform af udligningssystemet Read more »

Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten blevet enige om en præcisering af forbuddet mod at etablere eller opholde sig i utryghedsskabende lejre. Aftalen er en udmøntning af forståelsespapiret og skal tydeliggøre, at der fremover kun skal sættes ind mod permanente lejre, der skaber utryghed.