Statsminister Mette Frederiksen var torsdag på besøg ved Crossbridge Energy A/S, hvor fokus var på fremtidens grønne arbejdspladser i Fredericia samt samarbejdet med Everfuel om det kommende PtX-anlæg

Crossbridge Energy A/S har en klar ambition om at være et klimaneutralt raffinaderi i 2035 – det vil gøre raffinaderiet til et skoleeksempel på grøn omstilling, som Fredericia kan være stolte af. En stor del af den vision opnås via samarbejdet med Everfuel om Power-to-X-anlægget HySynergy, som skal levere grøn brint til raffinaderiet.

Borgmester Steen Wrist, Adm. Direktør Finn Schousboe og statsminister Mette Frederiksen i samtale forrest.

Fra sorte til grønne arbejdspladser i Fredericia

For både Crossbridge Energy A/S og Everfuelvar det på torsdagens besøg vigtigt at fortælle statsminister Mette Frederiksen og borgmester i Fredericia Steen Wrist, at de to virksomheder ønsker at bidrage til den lokale og grønne udvikling.

Fredericia skal både i dag og i fremtiden være hjemsted for den grønne omstilling, samtidig med, at de to virksomheder begge ser et ansvar for også at skabe attraktive arbejdspladser i Fredericia, der kan sætte skub på fremtidens grønne løsninger, eksempelvis ved at udbygge PtX-anlæg.

– Vi beskæftiger i dag +200 medarbejdere, men derudover arbejder mellem 50 og 100 underleverandører på daglig basis for os. Som ringe i vandet skabes der på landsplan op mod 2000 arbejdspladser på grund af raffinaderiets aktiviteter. De arbejdspladser skal der også være i 2035, når raffinaderiet er klimaneutralt. Vi skal turde at være en del af omstillingen for at sikre arbejdspladser i fremtiden og bidrage til at skabe en attraktiv kommune, siger adm. direktør for Crossbridge Energy A/S Finn Schousboe.

At sikre omstillingen af arbejdspladser til fremtidens behov, og fordre den grønne udvikling, er også vigtige mærkesager for borgmester i Fredericia Steen Wrist:

– Jeg er stolt på byens vegne, over de kæmpe mål både Crossbridge Energy og Everfuel sætter på vores alles vegne. Det er mål som i den grad rykker på Fredericias samlede målsætninger for klimaet. Samtidig for udviklingen af Fredericia er det afgørende med attraktive arbejdspladser. Derfor følger jeg også samarbejdet mellem Crossbridge Energy A/S og Everfuel tæt, da de netop kan være en del af at skabe fremtidens, grønne arbejdspladser i Fredericia, siger borgmester i Fredericia Steen Wrist.

Tættere på den grønne fremtid end nogensinde før

Besøget gav også anledning til, at Everfuel og Crossbridge Energy A/S kunne præsentere statsminister Mette Frederiksen for det, som bliver det største Power-to-X-anlæg i Europa, når det tages i brug i andet halvår 2022.

Everfuel og Crossbridge Energy A/S arbejder nemlig tæt sammen om HySynergy-projektet, som erdet største af sin slags under opførelse i Europa og bliver i fase I er et 20 MW elektrolyse- og Power-to-X- anlæg. Det er planlagt, at anlægget i fase II udvides til 300 MW i 2025, med mulig udvidelse til 1 GW i 2030.

– HySynergy vil i 2025 muliggøre en reduktion på op til 500.000 tons af de årlige CO2-emissioner fra industrien og mobilitetssektoren, svarende til ca. 11% af de samlede CO2-emissioner fra den danske landtransportsektor. Vi har en ambition om at fortsætte med at bidrage til et klimaneutralt Danmark, og samtidig bringe Fredericia og Trekantområdet frem som en energihub for Power-to-X og grønne brændstoffer, siger adm. direktør i Everfuel, Jacob Krogsgaard.

Etableringen af HySynergy indebærer en betydelig opskalering i produktionen af ​​grøn brint i Danmark, som vil sikre at strøm fra vedvarende energi kan bruges asynkront fra produktionstidspunktet. Den største aftager af grøn brint fra HySynergy bliver Crossbridge Energy A/S, der lægger jord til fabrikken og får en pipeline direkte til anlægget, som sikrer, at den grønne brint hurtigt kan få en mærkbar effekt på det danske klimaregnskab.