Skuffede skoleelever har netop fået meldingen om, at deres lejrskole er blevet aflyst. Efter flere år med corona og tab af sociale arrangementer havde de glædet sig til en udlandsrejse, men en beslutning truffet af forvaltningen betyder, at det ikke kommer til at ske.

Skuffelsen er nok til at mærke på mange af de folkeskoleelever, der har set frem til sociale arrangementer og en fælles studietur til udlandet. Men en beslutning truffet af forvaltningen under corona-pandemien står ved magt, fortæller chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid, Magnus Kudahl te Pas.

– Det er mig, direktøren og corona task force, der har truffet den beslutning for tid tilbage. Det har vi gjort, fordi nogen har kunnet være med og andre ikke kunne. Fra det tidspunkt vi bestiller til vi tager af sted, når retningslinjerne at ændre sig. Nogle lande er der krav om vaccination, og det er altså en fri ret i Danmark. Der er nogen, der presser på, men det er svært. Skal vi forsikre os, er det en anseelig økonomi, vi taler om. Man laver skolerejser i Danmark i det her skoleår, har vi besluttet, forklarer Magnus Kudahl te Pas.

– Der er nogle praktiske ting i det her både, at de timer vi har mistet det sidste år på ikke at tage på skolerejser, er brugt på fornuftig vis. Derfor er der noget praktisk omkring det her. Så er der også noget juridisk. Det er mere en praktisk beslutning, fortsætter han.

Vi har talt med jurister, der vurderer, at der ikke længere er hjemmel til denne beslutning, fordi corona ikke længere er samfundskritisk. Hvilken hjemmel har I til at aflyse turene?

– Jeg skal lige undersøge juraen omkring hjemmel med vores eksperter, lyder det kort fra Magnus Kudahl te Pas, inden han fortsætter:

– Det, der er rigtig vigtigt i det her, om det er juridisk eller ej, så er det folkeskolen vi arbejder med. Når vi laver en rejse skal vi sikre, at alle børn kan komme med. Derfor dækker vi også omkostninger for nogle børn. Vi kan ikke tage alle børn med i forhold til vacciner og en ren PCR-test. Dermed er det ikke en skolerejse, hvor alle ikke kan komme med. Man skal give mulighed for, at alle kan komme med.

Meldingen fra skoleledelserne er, at der er tale om en beslutning truffet af forvaltningen, en beslutning som Magnus Kudahl te Pas bekræfter i dette interview. Fra skoleledelsen fremgår det, at det ikke er muligt at rykke rejsen til næste skoleår. Men den beslutning er for egen regning, fortæller Magnus Kudahl te Pas.

– Vi har ikke diskuteret, at det ikke kan rykkes. Det er ude på skolerne. Vi har sagt, at de rejser man eventuelt alligevel har aflyst ikke bliver genoptaget. Vi har ikke sagt, at man ikke kan udskyde dem. Der kan være noget teknisk i forhold til lærertimerne, der er sat af, forklarer chef for Dagtilbud, Skoler og Fritid.

Det handler ikke om økonomi

Magnus Kudahl te Pas forsikrer om, at det ikke handler om, at pengene er blevet brugt til andre tiltag i forbindelse med en fornuftig afvikling af corona. Der kan udelukkende være tale om forsikringsspørgsmål, forklarer han.

Ligger der økonomiske hensyn bag?

– Jeg tror, jeg vil sige, det er af praktiske hensyn. Økonomien er der, hvis vi ser ind i ikke at kunne forsikre os ud af det. Vi har haft sager, hvor vi har mistet penge, fordi det ikke er en samfundskritisk sygdom. Vi er en folkeskole, hvor alle børn skal kunne komme med. Folkeskole betyder skole for alle. Det kan vi ikke i denne situation, fordi en del er forhindret af manglende coronapas. Når vi bestiller rejsen, bestiller vi under nogle rejsevejledninger, men når rejsen skal foretages er reglerne anderledes. Der er også bekymrede forældre, der ikke ønsker at de skal af sted. Der er ligeså mange, der er utrygge, som der er dem, der presser på. Jeg forstår fuldstændig, at man gerne vil af sted på skolerejser, siger Magnus Kudahl te Pas.

Så du kan bekræfte, at det ikke handler om, at pengene er brugt på noget andet?

– Hvis man har lavet rejse i Danmark, så er pengene der. Jeg kan ikke fortælle om pengene, er der, det er decentralt. Pengene ligger ikke centralt. Det er ikke, fordi jeg ikke vil svare, men vi har ikke økonomi i forhold til andet end forsikring. Vi har haft et forsigtighedsprincip, fordi vi har haft flere problematiske tilfælde. Om pengene er brugt på indlandsrejser eller overført til efter sommerferien. Pengene er ikke noget, vi har trukket tilbage og har sagt skal bruges på noget andet. Det styrer skolerne selv. Der er ikke noget økonomisk aspekt, andet end det vi kan forsikre os ud af, forklarer han.