Rettelser

Vi er tilmeldt pressenævnet og tager ansvar for indholdet. Hvis du er utilfreds med noget, vi har udgivet, er du velkommen til at kontakte os. Vi trækker ikke artikler tilbage, men retter faktuelle fejl, hvis de uheldigvis er opstået.

Hvis du ønsker at klage, kan du rette henvendelse til os her.  Når du klager, bedes du angive hvilken artikel det drejer sig om, samt en begrundelse for din klage.

Hvis vi har lavet faktuelle fejl i en artikel, vil artiklen blive opdateret med beskrivelse af rettelsen. Vi gemmer alle rettelser i vores publikationssystem, således at der opbevares en konkret historik.