Det er de praktiserende læger, organiseret af Praktiserende Lægers Organisation, der står for lægevagten i Region Syddanmark. Den eksisterende aftale har været til stor debat efter en række afsløringer i Danske Digitale Medier, og nu har PLO Syddanmark valgt at opsige aftalen.

– Udfordringen med den lægevagtsaftale, som vi nu har opsagt er, at den er blevet for gammel. Den er indgået for mange år siden og er blevet indhentet af virkeligheden. Vi er i et helt andet sundhedsvæsen nu end, vi var dengang aftalen blev indgået, forklarer Morten Svenning Nielsen, formand for vagtudvalget i PLO Syddanmark og politisk ansvarlig for lægevagtsaftalen.

– Den proces der starter nu er de egentlige forhandlinger. Men processen har faktisk været i gang i lang tid, fordi vi over det sidste halve år har haft en ganske frugtbar og konstruktiv dialog med Region Syddanmark, hvor vi har forberedt os frem til de her forhandlinger, der nu starter, fortsætter han.

Hvilken betydning får jeres opsigelse for borgerne?

– Det får formentlig ingen betydning for borgerne, for lægedækningen på lægevagten vil fortsætte fuldstændig uændret, som den er nu, og vi har en meget stor forhåbning om, at vi naturligvis indgår en ny aftale inden for den tidsramme som opsigelsen her ligger inden for, svarer Morten Svenning Nielsen.

Begge sider ønsker en forhandling

Morten Svenning Nielsen fortæller, at han er sikker på, at begge sider ønsker en forhandling og en god aftale. Med opsigelsen sætter man en naturlig bagkant for forhandlingerne.

– Behovet for at opsige den nuværende aftale, udspringer fra det faktum, at hvis vi har en enighed om, at vi gerne vil forhandle en ny aftale, og det er fra vores side den tilgang, og vi hører det samme tilkendegivet fra regionen, så for os at se skaber vi os her en tidsramme, hvor vi arbejder hurtigt og konstruktivt, fordi vi selvfølgelig begge parter har et ønske om at indgå en ny aftale, der så kan træde i kraft allerede 1.oktober 2022, siger Morten Svenning Nielsen og fortsætter:

– Jeg har det håb, at vi får indgået en aftale, der tilgodeser de behov vi som praktiserende læger har for at have ordentlige arbejdsvilkår, når vi skal dække lægevagten. Vi er under større pres nu som praktiserende læger end, vi var da den nuværende aftale blev indgået. Det betyder, at det overskud, der er til også at dække lægevagten, det er under pres. Det gælder overalt i sundhedssystemet, at der er et større og større pres på den enkelte medarbejder – og det gælder også for os.

Vil sikre ordentlige arbejdsforhold

Lægerne er for pressede med den eksisterende aftale, fortæller Morten Svenning Nielsen.

– Det vi selvfølgelig har et ønske om som brancheorganisation for de praktiserende læger, det er jo at sikre, at arbejdsforholdene er gode for lægerne. Det skal være ordentlige forhold, vi arbejder under, når vi varetager den opgave det er at løfte lægevagten, siger Morten Svenning Nielsen og fortsætter:

– Det vi ønsker for, at det kan være ordentlige arbejdsvilkår handler om, at vi har en arbejdsmængde, der står mål med det antal hænder, vi har til rådighed. Som aftalen ser ud nu i forhold til det antal hænder, vi har til rådighed til at løfte opgaven, så kan vi simpelthen ikke løse opgaven. Det kan vi også se. Der har været lange ventetider og vi har været udfordret på mange punkter.

”Vi ønsker ikke at presse nogen”

Med en opsagt aftale er der en udløbsdato for den overenskomst, der er mellem Region Syddanmark og PLO. Hvad der skal ske, hvis ikke forhandlingerne går som Morten Svenning Nielsen forventer er ikke afklaret, for troen på en ny aftale er meget stor.

– Hvordan detaljerne i den næste aftale skal være, det er alt for tidligt at sige noget om nu, det er netop det, vi skal til at forhandle om. Vi har nogle ønsker, regionen har nogle ønsker – og jeg føler mig meget optimistisk i forhold til om, vi når hinanden, for det er det, jeg hører fra politisk hold, at man har et ønske om at lave en aftale. Det ønsker vi også, siger Morten Svenning Nielsen.

– Hvis ikke man når en ny aftale, vil der fortsat være en lægedækning på lægevagten efterfølgende, den vil bare se anerledes ud. Hvordan den vil komme til at se ud, det har vi overhovedet ikke noget overblik over på nuværende tidspunkt, for jeg kan ikke forestille mig, at vi ender der, forklarer han.

– Begge parter går ind i de her forhandlinger med et ønske om, at nå en aftale. Det kan vi jo gøre gennem reelle forhandlinger. Med den her opsigelse har vi jo sat et ambitiøst mål for, at det skal vi have på plads inden 1.oktober 2022, så vi forhåbentlig kan glide over i en ny aftale, hvor vi sikrer en god og højt kvalificeret lægedækning til borgerne i Region Syddanmark, ganske som vi har det nu. Samtidig skal vi sikre, at der er ordentlige arbejdsvilkår for de praktiserende læger, siger Morten Svenning Nielsen.

Det kan opleves som et pres på politikerne, at der nu er en håndfast bagkant, for på den måde kan forhandlingerne ikke trække ud. Men det er ikke målet for PLO, fortæller Morten Svenning Nielsen.

– Vi har ikke noget ønske om at presse nogen i forhold til det her. Men det vi har hørt tilkendegivet fra den anden side af bordet i de forhandlingssnakke, vi har haft er, at man har et ønske om at nå en aftale. Selvfølgelig har vi et ønske om at afklare den her forhandling hurtigt. Det ser jeg egentlig ikke noget som helst problem i. For er der er reelt ønske om forhandling, så mener jeg sagtens, at man kan nå det inden for de næsten syv måneder vi går ind i forhandlingerne med, siger han.

– Vi har et meget stort ønske om at få en aftale. Vi mener som praktiserende læger, at lægevagten hører til på vores hænder, for det er os der er speciallæger i det her felt. Det er de praktiserende læger, der sikrer de absolut bedste kompetencer som borgerne kan møde i den primære visitation, når de bliver syge, lyder det fra Morten Svenning Nielsen.