Efter lange og hårde forhandlinger og 15 dages konflikt mellem ledelsen og piloterne i SAS er der sent mandag aften aftalt en ny overenskomst.

I aftalen er de nordiske pilotforeninger og ledelsen i SAS blevet enige om, at der kun gælder én overenskomst i SAS – og det er den, der netop er blevet indgået. Uanset, om man flyver som pilot i moderselskabet SAS, Connect eller Link.

– Piloterne har med den nye overenskomst fået en garanti for, at de er en del af fremtiden i SAS, og at SAS ikke vil oprette nye datterselskaber på andre vilkår, end dem som er aftalt med Dansk Pilotforening. Det er helt i tråd med den måde, vi har tradition for at samarbejde på i Danmark og i resten af Skandinavien, og det viser den danske models styrke, siger Keld Bækkelund Hansen, der er forhandlingschef i Dansk Metal.

Piloterne er meget tilfredse med den nye aftale, som sikrer at de piloter, som blev opsagt under corona-pandemien nu genansættes. Piloternes krav er altså blevet imødekommet.

– Piloterne ER SAS – helt ind i hjertet. De har været meget loyale over for SAS, strakt sig meget langt og givet en stor håndsrækning for at hjælpe deres arbejdsplads i en svær tid. Det har de gjort før og gør det nu igen med besparelser på løn, ferie og forøget arbejdstid, siger Keld Bækkelund Hansen.

Med denne aftale hjælper piloterne SAS igennem en svær tid ved at øge selskabets konkurrenceevne. Den nye overenskomstaftale er gældende frem til september 2027.

– Det har været et langt forløb. Vi har været i gang i over otte måneder, hvor vi har oplevet mange bump på vejen. Så meget desto mere er det glædeligt, at der nu er landet en aftale, så danskerne kan komme på sommerferie og vores opsagte kollegaer får deres job tilbage, siger Henrik Thyregod, formand i Dansk Pilotforening.