Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2022-budget. Region Syddanmarks stabile økonomi videreføres, samtidig med at det er muligt at finde ekstra penge til mange nye initiativer til næste år. Pernelle Jensen fra Venstre i Fredericia, der stiller op til regionsrådsvalg i november, glæder sig over forliget.

Store dele af aftalen handler om fødselsområdet, hvilket er enorm positiv læsning for hende:

– Der er sat penge af til et godt og vigtigt område, og det er klart, at vi skal gøre forholdene bedre ved fødselsområdet. Derfor glæder det mig, at forliget er indgået med så stor tilslutning, siger hun.

Bag forliget om næste års budget står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Samlet set står 39 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslistens to medlemmer er ikke med i forliget.

Samlet set afsættes der i næste års budget omkring 100 mio. kr. i drift og anlæg til at forbedre forholdene for fødende og barslende, 6,6 mio. kroner ekstra til den såkaldte akutplan, der skal skabe bedre sammenhæng i den hjælp, patienter modtager fra sygehuse, praktiserende læger og deres kommuner og i alt 14,6 mio. kr. til forskellige indsatser på psykiatriområdet.

– Der skal være forskellige tilbud at vælge imellem, uanset om man ønsker behandling ved en offentlig eller privat fødeklinik. Vi så gerne, at der kom et lignende tilbud i Fredericia, og på den måde kan man drage nogle erfaringer fra Kolding til Fredericia. Vi har en god beliggenhed, hvis man ser på byens geografiske placering, og dermed vil det være oplagt at etablere klinkker i byen, siger Pernelle Jensen.

Generelt er fødselsområdet noget, der optager Venstre-politikeren, som er glad for det markante løft, som området har fået. Ifølge hende handler det om at have en god kombination af nok hænder og forbedre forholdene for moren og hendes barn:

– Når man føder, så gælder om, at alle føler sig tryg og får en god oplevelse. Jeg vil kæmpe for, at man har ret til at være på sygehuset eller fødeklinikken mere end de 24 timer, som man i øjeblikket har mulighed for. Man skal have ret til at ligge i længere tid og slappe af, uden at tænke over hvornår man skal udskrives, uddyber hun.

Det foreslås, at den private fødeklink kan varetage op til 200 fødsler årligt, og at tilbuddet evalueres i et samarbejde mellem regionen og den private klinik efter tre år. Et mindretal, bestående af S og SF ønsker ikke, at der indgås aftale med en privat samarbejdspartner om fødeklinikken, men ønsker en regionalt drevet klinik.

Pernelle Jensen argumenterer for, at det vil give både barnet og moren en bedre oplevelse, da det vigtigste er, at barnet får en rolig start på livet.

Derudover vil hun kæmpe for, at man får flere forsøg ved fertilitetsbehandlingen, det vil give et par mere tryghed og ro ved at tænke over, at man har flere forsøg end tre. I dag er det muligt at få 3 forsøg i det offentlige sundsvæsen til det første barn, og herefter skal parret selv betale for yderligere forsøg samt selv betale for barn nummer to.

– Der er mange par, som ikke kan få børn, der har brug for større tålmodighed og mere tid. Det skal ikke blive en stressfaktor, at man kun har tre forsøg ved fertilitetsbehandling, og derfor foreslår Venstre, at man øger forsøgsantallet til seks. Det vil øge chancerne for, at en kvinde kan blive gravid, understreger hun.

Generelt mener hun, at fødselsområdet er en vigtig prioritering, og derfor vil hun fremme budskabet omkring emnet op til kommunal- og regionsvalg.