Der har af flere omgange været store strømnedbrud i Fredericia, nedbrud der ifølge EWII skyldes manglende forsyningssikkerhed. Med andre ord kan EWII ikke garantere, at der ikke vil komme flere nedbrud i fremtiden. Det ærgrer energi- og forsyningsordfører for Venstre, Carsten Kissmeyer.

– Vi er meget opmærksomme på at forsyningskæderne skal følge med, siger Carsten Kissmeyer til meldingen om, at man i Trekantområdet er meget udfordrede på kapaciteten. En del af udfordringen ligger i, at der er store udsving på mængden af el der kan leveres på grund af svigtende vind, sol og vandkraft – og fordi der er behov for mere el, både til virksomheder og elbiler.

– Noget af det vi har aftalt med håndteringen af el-nettet det er, at det er vigtigt at el-nettet har den tilstrækkelige agilitet. Branchen skal have den tilstrækkelige kapacitet. Det er en helt reel problemstilling. Det er både på de decentrale net, hvor man vil få et større elforbrug i husholdningerne, men det er også på de overordnede net, hvor vi skal transportere el i højspænding, siger Carsten Kissmeyer og fortsætter:

– Noget der i den sammenhæng er vigtigt er, at vi får dem der producerer store mængder VE-strøm, eksempelvis VE-strøm. Det er i hvert fald en ting vi i Venstre er meget opmærksomme på. Men branchen har også været ekstremt opmærksomme på, at de fik lov til at investere tilstrækkeligt. De er jo styret via forsyningstilsynet.

Klimaambitioner presser forsyningen

Den grønne dagsorden har særligt de seneste år fyldt rigtig meget. En stor del af den grønne omstilling handler blandt andet om flere elbiler, om Power-to-X-anlæg, vindmølleparker og meget mere. Men udviklingen af strømkilder kan altså ikke følge med det behov der er for strøm.

Klimaminister Dan Jørgensen præsenterede for en rum tid tilbage begrebet hockeystavs-effekten, som et billedsprog for den udvikling der skulle ske på klimaområdet. Kort efter kunne selvsamme klimaminister fortælle, at hockeystaven allerede var knækket og at man var foran sine mål. Dette handler om omlægningen til mere bæredygtige alternativer – men er det gået for stærkt? Forsyningskæderne kan med alt tydelighed ikke følge med. Men Carsten Kissmeyer vil ikke så gerne konkludere så stålfast på det.

– Det er altid svært om det er gået for stærkt. Men netop forsyningssikkerhed er en af de ting der vil rykke op på dagsordenen. Når vi får mere vedvarende energi i el-nettet er vi mere sårbare overfor udsving. Vi ser bare de nuværende stigninger prisstigninger, det skyldes jo naturens “mangel” på hjælp. Det er en problemstilling der vil presse sig mere og mere på, forklarer Carsten Kissmeyer.

De forhøjede energipriser vi mærker i denne tid kommer, som Carsten Kissmeyer beskriver det, blandt andet fordi der har været svigtende produktion af strøm på vindenergi og vandenergi. Det er en tilbagevendende udfordring, siger Carsten Kissmeyer, der dog også er bekymret for hvor hurtigt man kan udbygge el-nettet.

– Det er klart, at noget af det der aktuelt vil være en udfordring er, at udbygningstakten vil også afhænge af hvor mange komponenter man kan skaffe. De der skal klare efterspørgslen på varmepumper har meget lange leveringstider. Der er udfordringer. Det er vi nødt til at tage ad notam, men samtidig indrette styringsmekanismerne så el-nettet kan optræde agilt, siger Carsten Kissmeyer.

Fjernvarme har vist sig at være en særdeles brugbar løsning, der er noget mere konsistent end el-baseret strøm. En måde at imødekomme det store pres på el-nettet er, ifølge Carsten Kissmeyer, blandt andet at udbygge fjernvarmesystemet – og måske i endnu bedre tid varsle borgere om kommende udbygningsplaner.

– Der hvor man har mulighed for at få fjernvarme, så er det et fornuftigt alternativ. Det har dansk fjernvarmeforening også sagt, at der hvor der er et potentiale skal man gøre det forbudt at få varmepumpe, siger Carsten Kissmeyer og fortsætter:

– Men der synes jeg at kommunerne og fjernvarmeselskaberne skal hurtigt melde ud, at man har planer om at etablere fjernvarme, hvis det er tilfældet. Det er et mere lækkert alternativ end en varmepumpe. Det giver intet bøvl, ingen serviceaftaler eller støj. Set i det perspektiv, så hvis folk ved der kommer fjernvarme, så vil man vælge det. Vi vil gerne have valgfrihed – det er også for at presse fjernvarmeselskaberne til at levere effektivt og billigt.