Af Karsten Byrgesen, Folketingskandidat, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Uddannelse i Forsvaret skal gentænkes. De statslige uddannelsesinstitutioner er over tid blevet mere ligeligt fordelt i provinsen, til glæde for både studerende, lærere og lokalsamfund. Det er relevant at lave samme tænkning på officersuddannelsen. Frederiksberg slot er hjemsted for Hærens Officersskole (HO) og stedet hvor jeg blev officer. Med en tyngde af militære kapaciteter i Jylland giver det mening, at flytte den grundlæggende officersuddannelse til Jylland og lade HO varetage den videregående og specialiserede officers- og befalingsmandsuddannelse. Fredericia er som garnisonsby et godt valg. Det akademiske forløb kan indrettes i et campus studiemiljø.

Med Ruslands overfald på Ukraine er der genskabt fokus på, at Danmark har kørt i frihjul i forhold til NATO-aftalen om, at skulle bruge 2 procent af BNP på Forsvaret.

Den kendsgerning har ført til en kapacitets forøgelse, der over en længere årrække vil bringe det danske forsvar i overensstemmelse med 2 procent aftalen.

Uanset hvorledes opgraderingen kommer til at udmønte sig, vil det betyde en udvidelse af personel styrken. En udbygning af et veluddannet og dygtigt officers- og befalingsmandskorps er en afgørende forudsætning for at uddanne og vedligeholde et slagkraftigt og troværdigt forsvar. Det er tankevækkende at Forsvaret er i en så elendig forfatning, at det er berettiget at tale om en genstart. Basale materielgenstande som ammunition og uniformer er en mangelvare. Køretøjerne er langt hen ad vejen civile last- og personvogne der er malet i camouflage, der ikke kan anvendes i kampsituationer da de ikke beskytter mandskabet. Den personelmæssige rygrad i Forsvaret er de frivillige professionelle soldater – befalingsmands- og konstabel gruppen. Det tager tid at uddanne og rutinere professionelle soldater. Den gennemsnitlige ansættelsestid er reduceret til godt to år, hvilket er håbløst utilstrækkeligt. Soldaternes ansættelses- og udviklingsmuligheder er nemlig dramatisk forringet. Tidligere optjente soldaten ”civiluddannelse”. En mulighed hvor konstablen ved afslutning af en K-35 års kontrakt , havde optjent to til fire års betalt civil uddannelse, således soldaten ved hjemsendelse ikke blev ”efterladt” uden civile kompetencer.