Mange mennesker med udviklingshandicap er blevet mere afhængige af hjælp på grund af digitaliseringen – og mange pårørende og støttepersoner bliver nødt til at bryde loven for at kunne give den nødvendige hjælp. Sådan lyder meldingen fra en lang række pårørende i ny undersøgelse, som foreningen Lev har foretaget.

Borgere, der ikke kan håndtere pinkoder og MitID, bliver stadigt dårligere stillet i den hastige digitalisering af det danske samfund. Hundredevis af bankfilialer er lukket over en kort årrække, og det er kun i få af de tilbageværende, at man kan hæve kontanter i kassen. I det offentlige er kommunen, sundhedsvæsenet, Skat og andre myndigheder gået i samme digitale retning. Og det har store negative konsekvenser for voksne med udviklingshandicap, som er ’ikke-digitale’, viser Levs undersøgelse.

Hele 80 pct. af de godt 300 medvirkende i undersøgelsen angiver, at deres voksne pårørende med udviklingshandicap bliver mere afhængige af hjælp som følge af digitaliseringen. Udviklingen påvirker også de pårørendes muligheder for at give den nødvendige hjælp til betalinger. 8 ud af 10 angiver, at det er blevet sværere at hjælpe på grund af den øgede digitalisering.

Digital underklasse
Undersøgelsen viser også, at alternativerne til digitale løsninger er for dårlige til, at de kan bruges i praksis, og at mange støttepersoner – ikke bare pårørende og værger, men også socialfagligt personale derfor må ty til ulovlige alternativer for at få hverdagen til fungere. For eksempel angiver 75 pct. af respondenterne, at de kender pinkoden til kredit-/debitkort, der tilhører den person de bistår. Og 65 pct. benytter denne pinkode for at hæve kontanter for pågældende, hvilket faktisk er ulovligt – men desværre i mange tilfælde er en nødvendighed.

Det er problematisk for mennesker, der i forvejen er meget sårbare, og det er et urimeligt vilkår for pårørende og støttepersoner, påpeger Landsformand i Lev – Anni Sørensen.

– Mange mennesker med udviklingshandicap bliver umyndiggjort og ekskluderet af udviklingen, fordi de ikke får den nødvendige hjælp til at begå sig i den hastige digitalisering i vores samfund. Der er skabt en digital underklasse, som står tilbage på perronen, mens digitaliseringstoget suser forbi. Det er ikke i orden. Der skal simpelthen findes løsninger til alle – og pårørende og støttepersoner skal gives mere rimelige vilkår, når de yder hjælp, mener Levs landsformand Anni Sørensen.