Fra den 1. januar 2022 bliver det lovpligtigt at bære hjelm, når man kører på motoriseret løbehjul og andre små motoriserede køretøjer. 

Færdselsstyrelsen har udstedt ændringer til bekendtgørelser om små motoriserede køretøjer:

  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for selvbalancerende køretøj og motoriseret skateboard.
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul.

Formålet med bekendtgørelserne er at fastsætte krav om, at førere af selvbalancerende køretøjer, motoriseret skateboard og motoriseret løbehjul skal anvende en fastspændt cykelhjelm under kørsel. Overtrædelse vil kunne straffes med bøde.

Ændringsbekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2022.