Allerede tidligt og til næste morgen er der tændt masser af lys på og ved skoler og institutioner i Fredericia Kommune, og ligeledes er gadelys tændt hele natten sikkert i hele kommunen, er det dog nødvendigt?Det var det ikke for et par år siden, der var svaret at man skulle spare på energien, skal man ikke det mere?? På flere skoler er der endog også sensor lys når man kommer på afstand.

Men hvorfor får man ikke solceller på alle tagene på institutionerne i hele kommunen. Det anbefaler faktisk klimaforsker Vad Mathiesen, at det ville være en rigtig god ide. Det ville også være god læring for skoleeleverne.

Desuden kunne kommunen kræve, at når man bygger de store haller på Fredericia C langs motorvejen, stillede krav om at der blev etableret solceller på tagene. Så man kan undgå at lave solcelleparker, Fredericia Kommune er i forvejen arealmæssigt en meget lille kommune.

Hans Thomassen
Krengerupvej 60
7000 Fredericia