Et af de store emner i kommunalvalgkampen i november handlede om jobcenteret. Venstres Peder Tind har stået i spidsen for det politiske udvalg i fire år – og her blev skudt med skarpt. Efter kommunalvalget har det vist sig, at virkeligheden er en anden, fortæller partifællen Louis Lindholm.

Fredericia Kommune har i mange år scoret bundplacering efter bundplacering på beskæftigelsesområdet. Der har været store udfordringer, som ingen rigtigt har kunnet få bugt med. Det har gjort, at Fredericia Kommune ved flere lejligheder har nærmet sig skærpet tilsyn på området. Venstres Peder Tind har stået i spidsen for et politisk arbejde, med bred opbakning i det forhenværende byråd.

– Det er det lange seje træk, har det flere gange lydt fra Venstres politiske ordfører, Peder Tind, i de forgangne fire år.

Det ser ud til, at det arbejde det forhenværende byråd har stået i spidsen for har båret frugt. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har i et brev til Fredericia Kommune orienteret om, at det arbejde der er lagt gør, at man med alt sandsynlighed ikke kommer i skærpet tilsyn.

Ny mand i byrådet forstår ikke kritikken fra valgkampen

Peder Tind er ikke længere at finde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, men i stedet i Kultur- og Idrætsudvalget. Det nye udvalg med ansvar for beskæftigelsen er Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, og her har en af Venstres nye mænd i byrådet, Louis Lindholm, fået plads. Han undrer sig over den kritik der var i valgkampen.

– Under valgkampen var der en del kritik af manglende eller ikke-seriøs, måske endda forkert, tilgang til at højne standarden af jobcenterets virke, siger Louis Lindholm.

– Der er altid plads til forbedringer – så er det sagt. Men det daværende Social- og Beskæftigelsesudvalg tog fat og gravede dybt, tog gode beslutninger – der nu viser sig at have skabt flotte resultater, fortsætter Louis Lindholm.

Louis Lindholm er meget glad for, at Peter Hummelgaard nu har udsendt et brev til Fredericia Kommune. Det letter administrativt – og så er det et skulderklap til det arbejde der allerede er lagt.

– Den gode udvikling har betydet, at Beskæftigelsesministeren den 15.2.22, har sendt et brev til borgmesteren, der efterfølgende er tilgået det nye udvalg Beskæftigelses- og Sundhedsudvalg. I brevet takker ministeren for indsatsen og oplyser, at kommunen sandsynligvis ikke kommer i skærpet

tilsyn. Det skyldes den indsats, der er gjort og at kommunen forventes at leve op til de fastsatte minimumskrav, siger Louis Lindholm og fortsætter:

– Det er godt, for et skærpet tilsyn vil være lig med nye og andre indsatser og mange rapporteringer – al den tid til ville gå fra medarbejdernes egentlige kerneopgaver.

– Hvad er så årsagen til den gode melding?, spørger Louis Lindholm – og har selvfølgelig selv et svar klar.

– Jo, for det første viser de seneste ledighedstal, at Fredericia har en ledighedsprocent på 2,7% i december 2021 – landstallet er på 2,5 %. Tallet var et år tilbage (2020) var for Fredericias vedkommende på 4,8%, forklarer Louis Lindholm.

I det seneste byråd har man lavet en beskæftigelsesplan og igangsat en række forskellige initiativer. Man har arbejdet med forskellige anbefalinger i en grundig analyse. Alt det spiller, ifølge Louis Lindholm, ind i den gode udvikling der har været på beskæftigelsesområdet.

– Der er udarbejdet en Beskæftigelsesplan 2020-2022 , indeholdende mål og initiativer. Der er udarbejdet 8 analyser og 80 anbefalinger via en analyseenhed og disse anbefalinger er under udrulning til gavn for borgerne, virksomhederne og de ansatte, siger Louis Lindholm og fortsætter:

Analysen gik ud på at kortlægge en række temaer inden for beskæftigelsesindsatsen fx analyse af virksomhedsservise og kompetencekrav i fremtidens jobcenter. De 80 anbefalinger er blandt andet initiativer til ”Mødet med borgeren”, ”Tværgående samarbejde”, ”Kommunikation”, Organisering”, Virksomhedsservice” og ”Kompetenceudvikling” – alle med underpunkter og indsatsområder.

– Det gode budskab og de bagvedliggende indsatser skyldes i høj grad chef, ledere og medarbejdernes store indsats – tak for det, lyder det fra Louis Lindholm.

Beskæftigelsesindsatsen styret af ministermål

Fra Beskæftigelsesministeriet arbejder man i 2022 med fem ministermål. De fem mål lyder således: (1) Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling, (2) Flere ledige skal opkvalificeres, (3) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, (4) Flere personer med handicap skal i beskæftigelse, og (5) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

– Fælles for målene er, at de alle har til formål, at få flere med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, de har behov for. Vigtigheden af at fastholde det fokus er kun blevet større med situationen med Covid 19, skrev beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et brev til kommunerne, da han meldte de fem ministermål ud.

– Lige nu står vi i en situation, hvor ledigheden er steget, og vi bør udnytte denne uforudsete situation til at få opkvalificeret den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger. Som regeringen også har gjort med diverse stimuli-initiativer, skal vi investere i opkvalificering af arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked. Det er også i høj grad kernen i mål 2 og 5, lyder det fra Peter Hummelgaard, der fortsætter:

– Corona-krisen risikerer også at skubbe nogle af de svagere målgruppe ud af arbejdsmarkedet, og jeg synes derfor, at vi bør holde fast i, at flere flygtninge og familiesammenførte kommer ud på danske arbejdspladser. Det gælder selvsagt også for personer med handicap. Det holder vi fast i med en videreførelse af mål 3 og 4.

– Mål 1 om værdig sagsbehandling har en anden karakter, men det er særdeles vigtigt, at kommunerne holder fast i det fokus og tager stilling til, hvordan man kan arbejde med værdighed lokalt. Når vi i det kommende stykke tid skal have et stort fokus på at hjælpe folk tilbage i arbejde, er det afgørende, at det sker på en ordentlig og værdig måde. Det er derfor fortsat min ambition, at alle ledige skal mødes med tillid, respekt og værdighed i beskæftigelsessystemet, lyder det fra Peter Hummelgaard.