Det Konservative Folkeparti i Fredericia Kommune nægter at bruge den økonomiske buffer, som kommunekassen har til uforudsete omkostninger, af den simple årsag, at de nu nødvendige besparelser ikke er uforudsete, men derimod noget, man skulle have ordnet sidste år før valget.

Kirsten Hassing Nielsen (C) er nyvalgt byrådsmedlem, og næstformand for Senior- og Socialudvalget. Hun er helt med på, at der skal findes penge nu og her, men den økonomiske buffer, skal der ikke bruges af.

– Først og fremmst skal vi tage ansvaret på os som udvalg. Det har vi sagt fra starten i Det Konservative Folkeparti. Det er ikke tilfredsstillende, at man ikke har taget ansvar sidste år. Det var kendt sidste år, at der skulle spares penge, men man har skudt det til efter valget. Vi skal tage ansvaret i udvalget, og vi skal finde de penge i udvalget. Det forbinder vi med at være økonomiske ansvarlige og finde det indenfor eget området, lyder det indledningsvist fra Kirsten Hassing Nielsen.

Det har vakt stor debat, at man ikke kan blive enige om, hvor den næsten to-cifrede millionbesparelse skal findes, og andre har peget på at tage pengene fra bufferpuljen, men den holder ikke, hvis man spørger Kirsten Hassing Nielsen.

– En bufferpulje er til ekstraordinære omkostninger, og ja på det sociale område, kan de omkostninger være voldsomt høje, og jeg anerkender, at puljen kan komme i spil her, men bare ikke, når der som nu, ikke er tale om pludseligt opståede omkostninger. Bufferpuljen skal være klar, når der kommer noget uforudset, og ikke som nu, hvor der er tale om besparelser, man vidste ville komme. De besparelser skal vi finde i udvalget, siger byrådspolitikeren.

Hvordan vil du finde de mange millioner?

– Først og fremmest kigger vi bredt. Det har jeg appeleret til fra starten. Der er for nuværende fremsat nogle spareforslag, og det er også den klassiske måde at gøre det på. Vi kan også finde områder i det forslag, hvor vi kan spare, men vi ønsker, at man kiggere bredere, siger Kirsten Hassing Nielsen.

Kan du definere bredere?

– Man kunne se på sygefraværet. Det er højt, og her kan man hente besparelser, men det kræver naturligvis et stykke arbejde. Det vil dog være oplagt at se på det, fordi det netop er for højt, hvorfor man forventligt kan hente penge her.

Hvordan? Via investeringer i bedre arbejdsmiljø?

– Ja, det kunne være en mulighed. Det er helt generelt. Det er et kæmpe fokus for os. Arbejdsmiljø indenfor ældreområdet, men også indenfor det sociale område. Arbejdsmiljø og trivsel er godt, og investeringer heri kan være en mere langsigtet løsning, der vil give positive gevinster. Det kan altid betale sig at nedbringe sygefraværet, siger Hassing Nielsen og uddyber: 

– Det er langtidsholdbart. Det er også noget med at se på nogle løsninger, lidt bredere på alle områder, hvor vi kan nedbringe udgifter, så budgettet bliver mere stabilt fremadrettet. Det er et område, hvor der er besparelser jævntligt, og sådan vil det være.

Men pengene skal findes nu?

– Ja, det er rigtigt, og der er også noget, man kan finde nu, men det er også realistisk at se på andre ting, hvor man kan opnå gevinster. Jeg er med på, at hvis man lukker et tilbud, så har man gevinsten nu og her, men vi skal kigge lidt bredere. Vi skal se på måderne, der arbejdes på. Er der smartere måder at gøre tingene på, kan noget effektiviseres og så videre, så det handler om lukke tilbud for at finde penge nu, men også arbejdsgange, hvilket er en ledelsesopgave. 

Hvor vil I så spare?

– Det vi stiller forslag om er, at vi får kigget på noget, der er vedvarende. Vi er meget mere optaget af at finde pengene på længere sigt via bredere løsninger.

Men pengene skal findes nu? Samtidig ser man ofte, at effektiviseringer over de senere år, kun fører til medieomtale, dokumentarer og manglende service. Der bliver flere og flere ældre, ligesom alle grupper generelt lever længere, er det en gordisk knude?

– Der vil hele tiden opstå nye udfordringer, og der er fakta og vilkår, som man er nødt til at være åbne omkring, men det er her vi skal tale løsninger og muligheder. Det er der, vi gerne vil rette fokus, ligeså meget som, når vi konstaterer, at der bliver udfordringer med flere ældre, og hvordan arbejder vi med det, hvilket man som forvaltning også har som primær opgave i samarbejde med politikere at tænke på løsningsorienteret, men det kræver, at man kigger bredt, slutter Kirsten Hassing Nielsen.