De Konservative indtrådte i Fredericia Byråd igen den 1. januar 2022. Gruppeformand Tommy Rachlitz Nielsen mener, at partiet har sat sit aftryk på byrådsarbejdet, men han er overrasket over, at der ikke er blevet ryddet mere op i gamle sager.

Konservative i Fredericia har ikke siddet i byrådet siden Jean Brahe gik bort i 2016. Suppleanten i partiet, Inger Nielsen, havde siden valget i 2013, skiftet til Dansk Folkeparti, og indtrådte derfor i byrådet som DF’er, og dermed har Konservative ikke været repræsenteret i Fredericia Byråd siden den 8. september 2016.

Det blev der lavet om på i forbindelse med Kommunalvalget i 2021. Med 9,7 procent af stemmerne strøg partiet ind til igen at være blandt de 21 folkevalgte i Fredericia Byråd. Spidskandidat Tommy Rachlitz Nielsen fik 685 stemmer og nummer to på listen, Kirsten Hassing Nielsen, fik 421 stemmer og de fik derfor de to konservative mandater, og nu er det blevet tid til at se tilbage på det første år i byrådet.

– Det har været interessant, og underligt, frusterende og fantastisk på samme tid, indleder Tommy Rachlitz Nielsen og uddyber:

– Det faktum, at man i politik skal indgå kompromiser, og det skal man bare engang imellem. Det er ikke sjovt, når man har de vise sten. Det har krævet arbejde at indgå kompromiser og så er det bare hårdt at være nyindtrådt. Historikken på mange sager kender vi ikke som nyvalgte. Vi har skullet læse tilbage historisk på sager , og det gør, at der er ekstra arbejde. Vi er kun to i vores gruppe og har mange udvalg. Vi er i fire udvalg fra 1. januar og er ikke i resten. Vi skal holde øje om det foregår ordentligt i de udvalg, som vi ikke sidder i, siger han.

Efter at have været i mediernes søgelys efter flere verserende sager er der ved at komme ro på bagsmækken på Fredericia Rådhus, men i forhold til den valgkamp, der blev ført, er Rachlitz overrasket over arbejdskulturen ikke er ændret.

– Der er ikke mere velvilje til at tænke nyt og ud af boksen. Jeg synes, at byrådets tanker om åben- og gennemsigtighed, meget hurtigt er faldet tilbage i gamle roller. Det vil vi arbejde på at holde fokus på, fortæller gruppeformanden.

Tommy Rachliltz Nielsen var, da Konservative ikke sad i byrådet, en stor kritiker af ting, der var foregået i det politiske miljø i Fredericia, og han mener stadig ikke, at der er ryddet op på det punkt.

– At vi har ikke fået ryddet mere op end det vi har er jeg overrasket over. Der bliver talt om oprydning, men der er ikke sket voldsomt meget. Der har ikke været velvilje til at kigge på de gamle sager, og man vil bare lukke det og videre. Problemet er, når der ikke er lukket op, er det vanskeligt at komme videre, fortæller han og kommer med et eksempel:

– Der er aldrig nogen, der har fundet ud af hvad der foregik på det gamle teater og ingen har rodet i hvorfor bestyrelsen ikke stod til ansvar. Der er ingen medlemmer, der fortalte, hvad der foregik. Der sad politikere i den bestyrelse. Det er ærgerligt man ikke har ryddet op i det, siger Tommy Rachlitz.

Konservative forslag er kommet igennem

De Konservative har trods, at der har været meget at sætte sig ind i, haft flere sager igennem, som er blevet vedtaget.

– Vi er glade for det aftryk vi har sat. Vi har haft iniativsretssag på og ansættelsesstop , da økonomien løb løbsk. Vi mente ikke, at budgettet var ambitiøst nok. Vi er kede af, at de borgerlige ikke ville stå sammen om at fjerne dækningsafgiften med det samme, da der var grundlag for det. Vi var kede af, at der blev brugt mange penge på en street arena, men summerne er uhørte i krisetider. Vi glæder os til at se, om budgetpartierne har ret i, at budgettet er retsvisende, siger Rachlitz.

En ting, der er nyt i den her byrådsperiode er, at spørgetiden er tilbage.

– Vi var de første der forslog spørgetid og sendte forslaget til gruppeformændene om at indføre det. Folk kommer med de spørgsmål de har. Den frygt, som nogen har haft, har været ubekymret, da det har været ordentligt. Det er ikke engang hver gang der er spørgsmål, fortæller Tommy Rachlitz.

Et af de forslag, som er blevet stemt igennem, der ikke var med Konservativ opbakning, er ansættelsen af en ny borgerrådgiver.

– Vi har sagt, at vi ikke kommer til at stemme for en borgerrådgiver. Vi synes bogervejlederen er en ordentlig løsning. Rådgiveren, som er delvis ombudsmand, er malplaceret, da vi har instanser at gå videre til med klager. Det er en mellemløsning. Vi står ved, hvad vi har sagt både før og efter valget, og før og efter demonstrationerne, siger Rachlitz.

Har brug for penge på andet til andet end advokatregninger

I årets løb er flere sager blevet afsluttet. Blandt andet blev voldgiftssagen mod Fredericia Kommune, der blev ført af Djøf på vegne af den tidligere kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe afsluttet.

– På den ene side er det dejligt, at de sager er afsluttet så vi kan komme videre, men jeg begræder resultatet. Jeg kan godt forstå det skubber til politikerne med at prøve sig som man har gjort uden konsekvens, men vi er nødt til at respektere retssystemet og kigge frem. Det, der er vigtigt er at sikre vi ikke får sådanne sager og vi opfører os ordentligt, udtaler Rachlitz.

Kan du garantere, at der ikke kommer flere advokatsager i 2023?

– Det eneste jeg kan garanter er, at jeg ikke vil love det. Der kan dukke hvad som helst op, men der bliver brug for penge på andre områder, slutter Tommy Rachlitz Nielsen.