Der er pladsproblemer på Frederiksodde Skolen. Det har været en kendsgerning i efterhånden lang tid, men på trods af flere politikeres opråb er det aldrig endt på dagsordenen. Men nu kom den – og det er gået alt for stærkt, siger Venstres Pernelle Jensen.

I valgkampen blev der fra flere sider talt om behovet for bedre vilkår på Frederiksodde Skolen. Her har der i længere tid været pladsmangel og utidssvarende faciliteter, noget der fik både Enhedslisten og Venstre til at råbe op. Venstre har meldt klart ud, at de, i modsætning til budgetpartierne, ikke ønsker mere inklusion – tværtimod. Og det betyder, at der vil komme flere børn til Frederiksodde.

Til trods for det politiske fokus er der, uden Børne- og Skoleudvalgets vidende, blevet fremlagt et forslag om en udflytning af eleverne i en midlertidig ordning. Men det accepterer Pernelle Jensen ikke.

– Hvis man tager selve forslaget, er der en række bekymringspunkter, som jeg ikke vil lægge skjul på, at jeg allerede havde, da vi første gang vendte det sidste år. Det her med at splitte børnene op, synes jeg ikke er den bedste løsning. Både for eleverne og for lærerne. Så kan jeg også være bekymret for om, man går i retningen af mere inklusion og ikke, som det er vigtigt for Venstre, går ind for mindre inklusion, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Jeg har meget store betænkeligheder ved forslaget. Det her er også kun et forslag til en midlertidig løsning, men det er en fem-årig løsning. Så det betyder rigtig meget for de børn, der bliver påvirket. Jeg synes, vi skal tænke os rigtig godt om, inden vi laver den her midlertidige løsning. Jeg så gerne en proces, hvor alle var blevet inddraget, før vi begynder at træffe beslutninger.

Behov for en inkluderende proces

Pernelle Jensen fortæller, at hun ønsker en meget mere inddragende proces, hvor ingen relevante aktører efterfølgende kan sige, at de ikke havde en chance for at komme med inputs. Det gør sig ikke kun gældende for den kommende permanente løsning, det skal ifølge Pernelle Jensen også gøre sig gældende ved den midlertidige løsning.

– Som jeg forstår det er den inkluderende proces omkring den permanente løsning. Det kan godt være, at det her er midlertidigt, men den varer i mange år. Så den er også vigtig. Det påvirker børnenes skolegang i mange år frem. Det skal vi tænke grundigt igennem, inden vi splitter nogen op. At placere den i Bøgeskov har man heller aldrig haft en snak om, hvad det betyder for hverken lokalsamfundet derude, for de forældre, der har børn på skolen derude. Man skal have en inddragende proces, siger Pernelle Jensen.

Du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men sidste år var der også problemer med at lave en inddragende proces. Her var det placeringen af en børnehave der blev truffet administrativt – uden at høre de relevante aktører. Er det forvaltningen der kommer med ét endeligt forslag, eller forsøger I politisk at køre ting igennem uden at inddrage aktørerne?

– Du har ret i, at der har været fejl tidligere. Jeg er af den opfattelse, at der klart er sket fejl. Blandt andet i det tilfælde, du nævner med børnehaven, der var tale om klokkeklare fejl, som vi heldigvis fik rettet op på, svarer Pernelle Jensen og fortsætter:

– I denne proces synes jeg ikke, det er godt tilrettelagt. Vi har gjort opmærksom på i udvalget, at der var behov for en ny løsning. Vi har gentagende gange gjort opmærksom på, at vi synes det er en vigtig problemstilling, der skulle løses. Men efter et halvt år har det ikke været på dagsordenen. Så vigtigt et område som det her, så kan jeg ikke forstå det.

– Venstre vil gerne, at vi får flere børn på Frederiksodde, fordi vi vil mindre inklusion, så er det vigtigt, at vi drøfter det ordentligt. Jeg skal ikke presses til at træffe en beslutning, fordi nogen mener vi er løbet tør for tid. Det skal ikke gå ud over aktørerne, tilføjer Pernelle Jensen.

Har ikke været på dagsordenen

Ifølge Pernelle Jensen har hun i længere tid presset på for at få en dialog omkring fremtiden for Frederiksodde. Hun har tilmed tilkendegivet, at hun først var villig til at sløjfe sin sommerferie for at drøfte mulighederne, men den gang var der ikke nye forslag på bordet, og senest tilbød hun at komme i sin juleferie for at finde en løsning. Men det har ikke været drøftet politisk, forklarer hun.

– Jeg synes, vi har presset på, eller i hvert fald at jeg har, der hvor jeg har haft muligheden. Jeg nævnte det også, da vi udmøntede midlerne til anlæg, vi har talt om det med budgetaftalen, vi stemte imod budgettet, blandt andet på grund af inklusion. Vi synes, det er meget vigtigt og har sat meget fokus på det, siger Pernelle Jensen.

Når det pres ikke har ført til, at det har nået dagsordenen på udvalgsmøderne i Børne- og Skoleudvalget, så skyldes det, ifølge Pernelle Jensen selv, ikke at hun har svigtet sin opgave. Hun har lagt det maksimale pres, hun kunne som alment medlem af udvalget. Det er formandsskabet, der sætter dagsordenerne sammen med forvaltningen.

– Som medlem af udvalget, har vi fra Venstre vi gjort opmærksomme på det her rigtig mange gange. Det er ikke os, der laver dagsordnerne. Men vi kan bare presse på og sige, det her er vigtigt for os. De løsningsforslag der kom i sommer, forkastede vi, men fortalte at vi gerne mødte ind i sommerferien og diskuterede løsninger. Så kom alle anlægsmidlerne, hvor vi satte 40 millioner af til Frederiksodde, med ønsket om en fremtidssikret skole. Jeg er da ærgerligt over, at det ikke har været på dagsordenen. Jeg havde gerne afbrudt mine ferier for at diskutere en løsning, nu når det skal gå så stærkt, siger Pernelle Jensen og fortsætter:

– Jeg synes, vi skulle holde en inddragende proces, netop fordi der her ikke er en oplagt løsning, som alle kan nikke ja til. Derfor er det vigtigt, at man er enige om, at der er udfordringer med de her løsningsforslag. Det kunne også være, at der kom nogen, der har en god idé. Jeg har hele tiden gjort opmærksom på, at det her er den forkerte vej at gå. Det er en midlertidig løsning, men det er i fem år. Det er halvdelen af børnenes skolegang. Jeg skal ikke være med til at træffe en dårlig beslutning, bare fordi vi ikke har haft det på dagsordenen før. Jeg er ærgerlig over, at det er blevet sendt ud, uden at udvalget har nået at drøfte det. Det skaber en usikkerhed for forældre, lærere og elever, som jeg synes er ærgerlig.

– Jeg kommer ikke til at bakke op om en løsning, jeg ikke synes er god, bare fordi det er det eneste de foreslår. Jeg kommer ikke til at bakke om, fordi de forsøger at presse tiden. Jeg skal ikke presses til en dårlig beslutning, bare fordi nogen siger, vi er løbet tør for tid, slår Pernelle Jensen afslutningsvist fast.