Ytringsfriheden gælder alle, også offentligt ansatte. Det slår formand for HK Kommunal Midt, Karina Skovgaard Jørgensen fast. Det er dermed en principiel holdning for HK, at offentligt ansatte som en selvfølgelighed har ret til at udtale sig – og at der er en særlig beskyttelse, hvis man er offentligt ansat.

Takstsagen er en sag der ikke lige ser ud til at stoppe. Først rettede man fejlene, men efterhånden som spørgsmålene blev flere, kom også flere og flere bemærkelsesværdige beslutninger frem. Senest kom det frem, at John Nyborg angiveligt skulle have mistet sit arbejde, som følge af et interview med Danske Digitale Medier tilbage i januar.

Danske Digitale Medier har løbende været i dialog med HK Kommunal, der organiserer en stor del af landets kommunalt ansatte, herunder John Nyborg. HK Kommunal har ikke ønsket at kommentere på den konkrete sag med John Nyborg, da de af princip ikke udtaler sig om personalesager, særligt ikke igangværende personalesager.

Det samme gør sig gældende i Fredericia Kommune, hvor direktør for Børn, Unge og Kultur, Mette Heidemann, ikke ønsker at udtale sig om en personalesag. Dog vil hun genre afkræfte, at der skulle være tale om en opsigelse af John Nyborg. Hovedpersonen selv ønsker ikke at kommentere på sagen, men afviser dermed ikke, at der er tale om en sag.

Politisk virke er ingen hindring for at være kommunalt ansat

En række medlemmer af de danske kommunalbestyrelser er medlemmer af HK Kommunal. Det er hyppigt set, at medlemmer af kommunalbestyrelserne samtidig er ansat i det kommunale system. Rent principielt står HK fast på, at ytringsfriheden gælder alle – og at alle skal have ret til at bestride et politisk hverv.

– Jeg kan sige det meget klart, at det fra HK’s side, rent principielt, er totalt uacceptabelt hvis en medarbejder bliver fyret eller på anden måde får antastet sit ansættelsesforhold på grund af sit politiske virke. Det er fuldstændig uacceptabelt, slår formand for HK Kommunal Midt, Karina Skovgaard Jørgensen fast.

– Om det er tilfældet i den konkrete sag ved jeg ikke. Men jeg vil gerne slå fast, at det rent principielt er noget vi er store modstandere af, og som vi anser for værende uacceptabelt, fortsætter Karina Skovgaard Jørgensen.

For Karina Skovgaard Jørgensen og HK er ytringsfriheden noget som ingen kan tage fra deres medlemmer, uanset om de er politisk valgte eller helt almindeligt kommunalt ansatte.

– Ytringsfriheden gælder også for de offentligt ansatte. Det er en grundlovssikret ret, som offentligt ansatte selvfølgelig også har. Det står også enhver frit for at deltage i politisk arbejde. Det har vi mange gode HK-medlemmer rundt omkring i landet der gør, siger Karina Skovgaard Jørgensen og fortsætter:

– Det er også sådan, at man som folkevalgt har en særlig beskyttelse i forhold til ytringsfriheden, så jeg håber inderligt ikke, at det er udfordringer med det der ligger til grund for denne sag. Vi synes det er meget vigtigt at styrke den offentlige debat – og det gælder selvfølgelig også for kommunalt ansatte.

– Alle borgere i landet skal have mulighed for at deltage i demokratiet. Det er en grundlæggende rettighed, som vi selvfølgelig anser som værende en selvfølge. Jeg ved ikke om den konkrete sag handler om dette, men det er vores principielle holdning. Den konkrete sag ønsker jeg ikke at udtale mig om, lyder det afslutningsvist fra Karina Skovgaard Jørgensen.

Ombudsmanden bekræfter rettigheder – men også begrænsninger

Folketingets Ombudsmand har flere gange udtalt sig principielt om sager der handler om netop offentligt ansattes ytringsfrihed.

– Offentligt ansatte har en udstrakt ytringsfrihed. Det betyder, at de på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter. Det gælder også, når man som offentligt ansat udtaler sig kritisk om ens eget arbejdsområde, beskrives det af Folketingets Ombudsmand.

– Men beskyttelsen gælder ikke, når man udtaler sig på myndighedens vegne. Her er det ledelsen, som beslutter, hvem der må udtale sig, og hvad de må sige, forklarer Ombudsmanden fortsat.

Der er altså tidspunkter hvor en ledelse i en offentlig forvaltning kan underlægge medarbejdere en form for mundkurv – eller i hvert fald bestemme hvem der må udtale sig om hvad i deres rolle som embedsmand.

Kan være behov for deklaration af tilhørsforhold

– Ved ytringer på myndighedens vegne kan ledelsen på en offentlig arbejdsplads derimod fastsætte regler for, hvem der må udtale sig på myndighedens vegne, og hvad de må sige. Ledelsen kan desuden udstikke kommandoveje for de ansattes ytringer som led i tjenesten, beskriver Folketingets Ombudsmand i beskrivelsen af hvilke begrænsninger der kan være. Samtidig understreges det, at:

– Der kan i nogle tilfælde være behov for, at en ansat præciserer, at han eller hun ytrer sig på egne vegne. Det kan f.eks. være relevant, hvis den ansatte benytter sig af arbejdspladsens e-mailadresse eller tjenstlige påklædning, og der således er risiko for, at modtageren vil kunne opfatte ytringen som udtryk for myndighedens synspunkt.

Med dette, og i den konkrete sag, kan det være nødvendigt med tydelig deklaration af på hvilke vegne man taler. I den konkrete sag har John Nyborg meget eksplicit udtalt sig kritisk på egne vegne, hvor de ytringer han på vegne af forvaltningen laver alene er af faglig karakter og uden stillingtagen til eventuelle problemstillinger og personlige holdninger. Det er blot en forklaring og en uddybning af i forvejen udleverede aktindsigter om sagsbehandlingen.

– Som udgangspunkt beskytter bestemmelsen alle former for ytringer. Det vil sige alt fra faglige beskrivelser og synspunkter til politiske holdninger. Det gælder, uanset om ytringerne er fremsat i tekst, tale eller billeder, og om de er fremsat i forbindelse med taler, møder, interviews, læserbreve, debatindlæg, indlæg på de sociale medier, kunstneriske udtryksformer eller andet, skriver Folketingets Ombudsmand.