Siden den 22. oktober 2019 hvor Radio Loud vandt udbuddet om sendetilladelse, har det været små med succes for Kulturradio Danmark A/S, der modtager samlet 260,81 millioner kroner fra den danske stat.

På et møde i Radio- og tv-nævnet den 29. september 2021 traf man beslutning om at påtale væsentlige misligeholdelser af public service forpligtigelserne hos Radio Loud. Samtidig iværksættes der et særligt tilsyn med Radio Loud.

“Ved Radio- og tv-nævnets gennemgang af Radio LOUDs public service redegørelse kunne nævnet konstatere, at der var flere af tilladelsesvilkårene, som Radio LOUD ikke havde efterlevet, herunder forhold der vedrører Radio LOUDs live-sending og lytterinteraktion, redaktionelle tilstedeværelse ude i landet samt iværksættelse af væsentlige ændringer uden nævnets forudgående godkendelse”, skriver Radio- og tv-nævnet den 5. oktober 2021 til administrerende direktør for Kulturradio Danmark A/S, Lars Schmidt.

I den oprindelige aftaleramme var formålet med det store statstilskud at Radio Loud skulle sende nyproduceret indhold fordelt på “aktualitetsprogrammer, debatprogrammer, udsendelser i reportage- eller montageform, satire og sportnyheder”.

Men nu er kanalen og virksomheden bag, Kulturradio Danmark A/S, for alvor kommet i kritisk lys. Uden de mange millioner fra staten og den nødvendige tilladelse, kan Radio Loud ikke eksistere. Radio- og tv-nævnet skal føre tilsyn med den støtte og til sendetilladelser man har tildelt og udstedt. Den hårde kritik fører nu også til et udvidet tilsyn, hvor nævnet kræver en konkret redegørelse for løsningsmodeller, og ønsker samtidig at godkende ændringer i kanalens virke:

“Radio- og tv-nævnet skal samtidig som en del af tilsynet anmode Radio LOUD om en redegørelse for de planer, der bl.a. er blevet omtalt i pressen, og som vedrører ændringer i program, profil og organisation, herunder i forhold til kanalens målgruppe. Nævnet skal endvidere gøre opmærksom på, at der ved ændringer kan være krav om forudgående godkendelse af nævnet”.

Radio- og tv-nævnet har mulighed for at inddrage sendetilladelsen midlertidigt eller endeligt, blandt andet hvis Radio Loud tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på.