SF og Socialdemokratiet havde i går inviteret til valgmøde i Det Bruunske Pakhus med den kommunale arbejdsplads som tema. Det blev nogle gode timer, hvor særligt fremmødte gæster fik taletid. 

Spidskandidat fra SF, Connie Maybrith Jørgensen, er godt tilfreds dagen efter debatten. Særligt fordi, de fremmødte tillidsfolk og medarbejdere fik talt med politikerne. 

Det var en fornøjelse at møde så mange velforberedte medarbejdere og tillidsrepræsentanter, der havde noget på hjertet. De kom også til orde, hvilket jo kan være svært med så mange politikere i rummet, fortæller Connie Maybrith Jørgensen med et smil. 

Ordstyrer Niklas Andersen guidede folk igennem debatten, og der blev blandt andet debatteret kvalificeret arbejdskraft. 

Dagens panel. Valgmøde i Fredericia. Foto: Jonas Straarup Christensen

Der var en meget klar problemstilling omkring rekruttering. Det skaber problemer, at man har svært ved at få kvalificeret arbejdskraft i kommunen, gjorde flere fremmødte opmærksom på. Derudover blev der også debatteret temaer som mistillid og kontrol. Emnerne blev belyst fra forskellige vinkler, hvor de faglige repræsentanter også talte, tilføjer hun.

Endelig blev der tid til en debat omkring privatisering. Et emne, der altid skiller vandene, hvor de borgerligere politikere ofte mener, at det er godt, hvor SF har en anden holdning, slutter Connie Maybrith Jørgensen.