Etik

Vi tilstræber en høj grad af præcision i vores formidling. Vi tager hensyn til det omkringliggende samfund, samarbejder med myndighederne omkring oplysning af konkrete sager, sikre at alle har ret til genmæle inden udgivelse og efterser at børn, psykisk syge eller andre personer der ikke kan overskue konsekvenserne af deres egen deltagelse i en offentlig formidling beskyttes.

Vi bestræber os på en nøje vurdering af offentlighedens interesse i en given sag, modsat den enkeltes ret til privatliv. Samtidig arbejder vi med kritiske vinkler og med skrappe krav til kildematerialet.

Vi retter fejl, hvis de skulle opstå.

Vi ønsker en stærk moral og etisk formidling, der bibringer ny viden og samtidig sikre samfundets og borgernes tryghed og sikkerhed.

Se også:

Faktatjek

Etik

Rettelser

Ejerskab

Redaktion