At det skulle tage så lang tid, før nogen reagerede i sagen om Lars Ejby Pedersen er for Tommy Rachlitz Nielsen (C) en gåde. Han ønsker derfor, at man fremadrettet har et fokus og stiller spørgsmål, når lignende scenarier dukker op.

Gruppeformanden hos Det Konservative Folkeparti, Tommy Rachlitz Nielsen er godt tilfreds med, at der endelig er kommet en afgørelse fra Ankestyrelsen. Nu begynder oprydningsarbejdet, siger han.

Tommy Rachlitz Nielsen. Arkivfoto: AVISEN

– Jeg synes, at det er dejligt, at vi har en afgørelse. Jeg synes, at det er dejligt, at det er påvist, at der var en inhabilitet, som starter helt tilbage i 2014, godt nok i en kortere periode der, men jeg synes, at det er rart, at vi har overblik over, hvad vi skal gå videre med, og hvad vi skal rydde op i, siger Tommy Rachlitz Nielsen, der gerne ser, at man er ekstra vågen fremadrettet:

– Det gør indtryk. Vi skal være rigtig opmærksomme på, hvad vi foretager os. Vi skal vide, hvad der foregår i forvaltningen, særligt, når en politiker er gift med en fra forvaltningen eller arbejder i forvaltningen. I de tilfælde skal vi være ekstra opmærksomme, på de snitflader der bliver.

Såvel i pressen som internt blandt byrådsmedlemmerne blev det tidligere slået fast, at Lars Ejby Pedersen var habil. Det anerkender Tommy Rachlitz Nielsen, der dog roser forvaltningen for at se på andre sager:

– Jeg har faktisk stillet spørgsmål til, hvordan vores egne jurister kom frem til noget andet, men det gjorde de, fordi det var et øjebliksbillede, hvor Ankestyrelsen faktisk giver medhold i, at der ikke var et habilitetsspørgsmål, så jeg respekterer, at vores jurister og forvaltning går tilbage til Ankestyrelsen og spørger om, der kan have været det tidligere og får det prøvet også. Det er lidt trist, at der ikke er nogen, der har taget det her op længe før, fordi så havde der været meget mindre arbejde og konsekvenser. Nu står vi med 28 økonomiudvalgsmøder og cirka 300 sager, som vi skal kigge ind i, for at se om, der er opstået situationer, der ikke må opstå, og det arbejde er vores forvaltning i fuld gang med nu, siger den konservative formand, der ikke afviser, at sager kan gå om:

– Jeg har ikke selv kigget på sagerne endnu, det er for tidligt at sige, hvad der venter, men jeg kan godt forestille mig, at man bliver nødt til at se sagerne igennem og finder noget, fordi der har været et habilitetsspørgsmål, så derfor er der også risiko for, at sager skal gå om, der kan også være sager, som vi ikke kan lade gå om, fordi vi ikke kan gøre det baglæns, vi må se, hvad der dukker op. Vi ved, at forvaltningen er i fuld gang med at optrevle sagerne dernede, fortæller Nielsen, der samtidig ser det som en styrkelse for demokratiet, at offentlige ansatte også er repræsenteret, men arbejder de i samme kommune, så skal man være ekstra opmærksomme:

– Jeg synes, at vi skal være særlige opmærksomme, og det er vigtigt, at offentlige ansatte kan være med i politik. Det er afgørende for vores demokrati, at alle kan være repræsenteret. Jeg synes måske, vi skulle overveje i de tilfælde, hvor der er offentligt ansatte, der træder ind i byrådet, og særligt de medlemmer, der skal i økonomiudvalget, at spørge og se på, om der er noget, vi skal være særlige opmærksomme på. Samtidig med, at vi ved, at fremtiden og organisationen kan ændre sig, skal vi også være klar på løbende at se på problemstillingen, så vi er på forkant med hvad der sker. Det her viser med al tydelighed, at selvom det er blevet nævnt, er der ikke nogen, der har været opmærksomme på det, og gjort noget tidligere. Det kan undre mig, men det er sådan, det er, siger han.

Han finder det samtidig på ingen måde for ufint eller som udtryk for et karaktermord, at man valgte at undersøge sagen omkring Lars Ejby Pedersen.

– Det er aldrig ufint at undersøge noget, man er tvivl om, en gang for meget, men man kan tydeligvis undersøge det for lidt, slutter Tommy Rachlitz Nielsen.