Via OK-tanken på butikstorvet har Super Brugsen Erritsøs brugsuddeler, overrakt en check på 101.765,37 kroner, til Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening.

Traditionen tro donerer OK-tanken på butikstorvet penge til den lokale sportsklub, når der bliver tanket brændstof. Hver gang man tanker med sit OK-kort støttes der med minimum fem øre pr. Liter til den klub eller forening, som man har valgt, og det har mere end 2.200 klubber valgt at gøre brug af på landsbasis.

En af dem er Erritsø Gymnastik og Idrætsforening, der denne gang har fået en rekordstor check.

– Det er den største check vi har været med til at give, siger brugsuddeler Kenneth Ørvad med et smil efter at have overrakt checken til formand for EGIF, Torben Krogh, og foreningens kasserer, Kurt Hansen.

For brugsuddeleren er det dejligt at gøre EGIF glade.

– På den måde er vi med til at betale noget tilbage til lokalsamfundet, der på den anden side bakker flot op om vores butik, siger Kenneth Ørvad.

Hvad pengene skal gå til i EGIF er allerede besluttet.

– De kommer til at gå til vores ungdomsafdelinger, siger Torben Krogh uden tøven.

I EGIF er der otte ungdomsafdelinger. Badminton, esport, fodbold, gymnastik, håndbold, rugby, svømning og tennis. De respektive bestyrelser beslutter derefter, hvad pengene skal bruges specifikt til.

– De har haft nogle svær år pga. corona, så derfor betyder donationen rigtig meget. Man har ikke kunnet afholde de stævner, som man plejer, og på den måde genere indtægter, og på den måde kommer der lidt kompensation for det med pengene fra OK-tanken, fortæller Torben Krogh.

Som følge af coronasituationen har OK besluttet at øge deres udbetaling af sponsorstøtten med 30 procent, og det sker netop for, at klubberne klarer sig igennem den krise, der har været.

– Vi har i mange år støttet det lokale foreningsliv i hele landet, og vi kan se, at flere af vores loyale og trofaste sponsormodtagere har haft det svært, fordi de har været tvunget til at sætte deres aktiviteter på pause. Derfor øger vi støtten med ekstra 30 procent, så voksne, børn og unge fortsat vil have mulighed for at dyrke idræt og foreningslivet, der hvor de bor, siger markedsdirektør i OK, Anders Knudsen.