Takstsagen har flere gange taget uventede drejninger, men nu stiller leder af dagtilbud og medlem af byrådet for Socialdemokratiet, John Nyborg, sig frem og svarer på spørgsmål. Han er sikker på, at han ikke har blandet sit civile erhverv med sit politiske arbejde.

Da det kom frem, at der var en række fejl i takstberegningerne i forbindelse med dagtilbudsområdet, blev der bedt om en redegørelse for forløbet. Den redegørelse kom – og heraf fremgik det, at lederen af dagtilbud, John Nyborg, har kendt til en voldsom stigning i forældrebetalingen i lang tid uden at sige noget til byrådet – til trods for, at der her er generel enighed om, at der er tale om et politisk spørgsmål.

Danske Digitale Medier A/S har gentagende gange søgt aktindsigt, en proces der har været lang tid undervejs og hvor Fredericia Kommune har vaklet i, hvor meget de ville udlevere. I samme forbindelse har der været sat spørgsmålstegn ved John Nyborgs rolle, for det fremgik på ingen måde, at han havde bragt problemstillingen til et højere ledelsesniveau. Men nu forklarer John Nyborg, at han ikke har truffet politiske beslutninger som embedsmand. Beslutninger truffet af hans overordnede, kan og vil han ikke stå på mål for.

– Jeg har ikke blandet kasketterne. Det er jeg meget bevidst om. Af alt det der er fremsendt til jer, er der ikke noget, jeg kan ikke belastes af. Det er jeg sikker på, siger John Nyborg.

Det har taget tid, før John Nyborg har villet udtale sig, og det er, der en særlig grund til. Det er ikke, fordi han som leder af dagtilbud ikke vil forklare hændelserne, men fordi han har villet være helt sikker på, at der ikke blev kasketforvirring. Men når han alligevel stiller op til interview nu, så skyldes det, at hans politiske kollegaer har ytret en, ifølge ham, udokumenteret kritik af hans arbejde.

– Jeg har rent politisk ikke et ønske om at holde noget tilbage. Jeg har ikke tilbageholdt oplysninger eller noget. Det fordrer på ingen måde et samarbejde, som jeg er meget afhængig af i mit politiske virke. Jeg kan godt forstå, at nogen kan synes, det er svært at skille ad, men det har jeg altid gjort. Jeg udtaler mig aldrig om børne- og ungeområdet, jeg driver slet ikke politik på det område. Det er et meget bevidst valg, forklarer John Nyborg.

Nyborg: Det er politisk spin fra Venstre

Han kan godt forstå, at der er nogle der undrer sig over timingen i offentliggørelsen af oplysningerne, men han understreger, at han på ingen måde har forsøgt at tilbageholde oplysninger. Han har gjort sit arbejde og leveret de data til sine ledere, som de bad om. Det er altså på et højere ledelsesniveau, der er truffet beslutninger.

– Jeg kan godt forstå nogen stiller spørgsmålstegn ved timingen og tidspunktet. Jeg ville som politiker også gerne have haft tallene frem noget før. Men desværre tror jeg også, at der er tale om politisk spin. Man vil gerne gøre en til mistænkt, der er både embedsmand og politiker. Det vil jeg gerne tage afstand fra. Det her er politisk spin, fordi Venstre har tabt et valg. Jeg synes, vi skal respektere hinanden og ikke mistænke andre for at gøre noget fordækt. Jeg synes, det her er at misbruge den magt, det er at være politiker, siger John Nyborg – og understreger, at det er i hans rolle som byrådsmedlem, han tager den afstand.

Svar på tekniske spørgsmål

Det har været et ønske fra Danske Digitale Medier A/S gennem længere tid at få svar på en række konkrete spørgsmål i takstsagen. Direktør for Børn, Unge og Kultur, Mette Heidemann, er ikke vendt retur på henvendelserne, og kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal har ikke ønsket at svare på de tekniske spørgsmål.

Tidligere har Danske Digitale Medier A/S forsøgt at få John Nyborg i tale, men her måtte man forstå på ledelsen, at det blev besluttet, at han ikke skulle udtale sig. John Nyborg vil gerne svare på de tekniske spørgsmål, så længe det fremgår tydeligt i fremstillingen, at han svarer i sit virke som leder af dagtilbud i Fredericia Kommune. Derfor denne deklaration heraf.

En del af sagen har handlet om et børnetal der er udregnet i Fredericia Kommunes forvaltning og ikke taget ud fra befolkningsprognoserne. Det kalder John Nyborg for helt naturligt.

– Man tager befolkningsprognosen som udgangspunktet. Her viste der sig et lavt børnetal. På baggrund af det laver vi en børneprognose, der kommer på baggrund af kendte indmeldelser, erfaringsgrundlag og fødselstal. Det er her, vi regulerer. Så er der noget teknik på det, for prisen må ikke være for høj for forældrene i forhold til, hvad de betaler for, forklarer John Nyborg.

Burde man ikke have åbnet budgettet, når man laver et nyt børnetal i forhold til det i budgettet benyttede tal?

– Jeg tænker ikke, man burde have åbnet budgettet. Det er en del af driften. Jeg skal passe lidt på her, for det er ret svært. Det er en del af maskinrummet, hvor embedsværket skal se på de prognosetal, vi får i september. De holder sjældent til 1/1. Vi kigger altid på, hvad vi tror. Det er ikke politisk, men det er erfaringsgrundlaget, siger John Nyborg.

– Jeg kan ikke udtale mig politisk. Der skal man vurdere om John Nyborg som fagperson har gjort det rigtige. Det har jeg fået bekræftet, at det har jeg, understreger John Nyborg.

– Det er ikke mig, der vurderer om noget er politisk. Jeg sidder på et niveau, hvor jeg ikke har mulighed for at blande kasketterne, siger John Nyborg.

Der har været kritik af det børnetal, som man i forvaltningen er kommet frem til, fordi det vil betyde enten færre penge eller dårligere service. Det er bekræftet i en intern mail i forvaltningen. Men John Nyborg fastholder, at der er tale om retvisende budgetter.

– Der skal altid være retvisende budgetter. Faktisk er det sådan, at vi får flere penge, fordi vi laver et højere børnetal. Det med, at man laver en højere prognose gør, at vi får flere penge ud end, der er børn lige nu. Men det er forventeligt, at der kommer flere børn ind. Så der er aldrig tvivl om serviceniveaet, forklarer han.

Udover de tekniske spørgsmål blev John Nyborg også forholdt en række andre spørgsmål, der handler om politiske beslutninger truffet af forvaltningen. Her forklarer John Nyborg, at han ikke har haft noget med de beslutninger at gøre.

Danske Digitale Medier A/S har efter dette interview med John Nyborg forsøgt at få en kommentar fra kommunaldirektør Camilla Nowak Kirkedal, men hun er ikke vendt retur på vores henvendelse.