Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, hilser aftenens aftale om yderligere kompensationsordninger til nødstedte virksomheder velkommen, men understreger at der stadig er behov for at forbedre ordningerne yderligere.

Politisk direktør Emil Fannikke Kiær siger:

– Denne aftale tænder et lille og helt nødvendigt julelys i en ellers mørk nedlukningstid for mange hårdt ramte virksomheder. Når muligheden for at drive forretning indskrænkes så voldsomt, som tilfældet er, er det på sin plads, at Folketingets partier yder kompensation. Derfor vil jeg gerne kvittere for, at partierne har været hurtige til at lytte til en række af vores anbefalinger, selvom der stadig er meget at gøre. 

– Ikke mindst er det både helt centralt og ret og rimeligt, at virksomheder som rammes af arealkrav eller begrænsede åbningstider kan vælge at gå i dvale og lukke midlertidigt ned, hvis det giver mere økonomisk mening end at drive virksomheden videre med nedlukningslænker om benene. Det må og skal altid være op til den enkelte virksomhedsejer at bestemme, hvad der giver bedst økonomisk mening, når det offentlige så kraftigt griber ind i forretningen, som tilfældet nu er.

– Aftenens aftale ændrer dog ikke på, at der stadig er behov for en række yderligere tiltag for at sikre de hårdest ramte virksomheder en rimelig hjælp. Særligt bliver partierne nødt til at se på den såkaldte trappemodels kompensationsniveauer, som skal skrues 10 procentpoint op på alle skalaer. Det vil gøre en verden til forskel for de mest udsatte brancher, at en omsætningsnedgang på 30 procent giver 50 procents kompensation i stedet for 40 som i dag. De yderligere 10 procentpoint skal gælde hele vejen op til, at en nedgang på 80 procent giver fuld kompensation.

– Derudover er det udmærket, at aftenens aftale giver bedre mulighed for at få dækket sæsonbestemte omkostninger og kasserede varer, som eksempelvis cateringvirksomheder nu brænder inde med, men jeg havde gerne set puljen dække væsentligt bedre. Vi må aldrig glemme, at december normalt er en enorm vigtig måned for store dele af særligt oplevelsesindustrien og restaurationsbranchen, som nu for andet år i træk står med håret i postkassen. 

– Og så vil vi kæmpe videre for, at kompensationsordningerne kommer ind under den såkaldte krisebestemmelse. Det vil fjerne en lang række af de udfordringer, der har været tidligere med at få ordningerne ud at virke i praksis.