Dansk Folkepartis viceborgmester Susanne Eilersen takker erhvervslivet for et solidt samarbejde gennem mange år. Samarbejdet har båret frugt, og derfor er hun og partiet klar til at se på dækningsafgiften.

Fredericias image er blevet meget bedre de senere år, nye virksomheder er kommet til, nye arbejdspladser er skabt og det er et stærkt samarbejde mellem Business Fredericia, virksomhederne og kommunen, der har sikret de mange gode resultater, mener Eilersen.

– Vi har et blomstrende erhvervsliv. Vi har fået mange gode virksomheder tiltrukket til byen. Vi har en by med mange arbejdspladser, men det er ikke kommet af sig selv. Det er hårdt arbejde, og det er blandt andet kommet via et tæt og stærkt samarbejde mellem Business Fredericia og Fredericia Kommune gennem mange år. Det samarbejde ser vi for alvor bære frugt nu. Det skal vi værne om og udbygge, siger Susanne Eilersen.

Business Fredericia og virksomhederne har leveret, og derfor synes Eilersen, at det er helt naturligt, at politikerne ser nærmere på, hvordan man kan fjerne en af de afgifter, som hvert år bonner negativt ud i Dansk Industris målinger i området, imens nabokommunerne får ros for, at den er væk

– I Dansk Folkeparti synes vi, at hvis der er pengene i budgettet og kassebeholdning til at fjerne dækningsafgiften, så er vi med. Det er et forhold, som vi skal se på, når vi også ser på andre kommuner, hvor afgiften er væk. Jeg er også glad for, at formanden for Business Fredericia, Bent Jensen bakker op om de politiske meldinger. Det er frugten af det gode samarbejde, der gør det muligt at se på afgiften nu, slår hun fast og roser virksomhederne for også at give igen på CSR-området.

– Det arbejde, som John Pagaard fra Business Fredericia i samarbejde med Jobcentret har udført er godt. Det viser også, at vi har brug for rummelige arbejdspladser til mennesker, der måske er kommet lidt skævt ind på arbejdslivet eller har udfordringer med sig i bagagen. Vi så ved CSR-uddelingen, at vi har nået en række grupper, vi ikke havde med før. Så overordnet viser det mig også, at erhvervslivet bidrager positivt og tager et stort socialt ansvar, konstaterer viceborgmesteren.

Alle har forskellige opgaver, men erhvervslivet kan løse mange opgaver, i særdeleshed på arbejdsmarkedet.

– Erhvervslivet bidrager med ting, vi som kommune ikke kan levere. Det er bare sådan, at folk der har mødt systemet mange, gange har svært ved at tage imod og tro på de tilbud, der kommer i det kommunale system, men lægger man det ud til virksomhederne – så går folk mere positivt ind i det, sådan er det bare, siger hun.

Et af de felter, som har muligheder for ekstraordinært gode resultater i de kommende år i byen, er turismen i almindelighed, men i særdeleshed erhvervsturismen, mener den nye formand for Bosætnings- og Turismeudvalget i Fredericia Kommune.

– Vi har et godt samarbejde med erhvervslivet på turisme. Jeg har selv arbejdet med Experience Fredericia i snart 1,5 år på området. Det samarbejde er vi i gang med at udbygge fra kommunal side, hvor vi har fået en række medarbejdere, der spiller med ind i det arbejde. Det vil vi arbejde mere på i 2023, så vi får mere turisme til kommunen, men i lang højere grad erhvervsturisme. Det giver penge i kommunekassen, til hoteller, ekstra shopping og andre steder i byen. Den rejse er langt fra slut, så vi skal have et tættere samarbejde på det område, mener hun.

Fredericia byder på meget mere end den gode historie, og her viser virksomhederne igen, at de også er klar til at åbne døre og hjælpe.

–  Vi skal have erhvervslivet og virksomhederne med, når vi taler om konferencer i Fredericia. Allerede nu har flere sagt ja, og kan vi byde ind med virksomhedsbesøg eller et oplæg om, hvordan man har gjort i Fredericia, så man kan opleve virksomhederne og høre om deres erfaringer. Vi kører hårdt på med den grønne omstilling, den nye brintfabrik, logistik- og transport, hvor vi deler gode erfaringer og viden. Vi skal have et større sammenspil med erhvervslivet. Det er et godt arbejde, der er sat i gang, men vi er slet ikke færdige, slutter Susanne Eilersen.