Cecilie Roed Schultz (Ø) sidder i Økonomi- og Erhvervsudvalget i Fredericia Byråd. Hun mener ikke, at der er noget forkert i, at borgervejlederen har været til tjenstlig samtale med forvaltningen, men Schultz understreger samtidig, at hun gerne ser den nuværende borgervejleder fortsætte.

Ifølge kommunalloven kan en forvaltning ikke behandle en borgervejleder som ansat, da han er ansat af byrådet. Alligevel er Jesper Gottlieb blevet indkaldt til en samtale med forvaltningen.

– Jeg er ikke orienteret om hvad indholdet er i den her personalesag. Jeg kan godt forstå, at der er nogle dele, der er brug for at skabe klarhed over. Men jeg synes også, at vi skal have respekt for, at det her er en personalesag. Så det her er for mig et knivsæg – også af juridiske årsager. Men det er faktisk ikke så svært, for jeg ved så lidt. Det eneste vi er blevet forholdt, er en opklaring af hvorvidt kommunaldirektøren stod for den daglige ledelse, så det dermed var en mulighed for hende at have en samtale med borgervejlederen. Den konkrete baggrund er jeg ikke orienteret om, siger Cecilie Roed Schultz og fortsætter:

– Jeg må kun referere fra mig selv. Jeg gjorde det meget tydeligt, at min oplevelse er, at det er byrådet, der hyrer og fyrer en borgervejleder. De eneste vi gør det med er direktører og borgervejlederen. Jeg har været med til at ansætte både ham og Liv. Så det er også sådan det har været praktiseret. Det gjorde jeg opmærksom på. Jeg oplevede ikke en uenighed. Jeg har heller ikke indtryk af, at det var det, der var på spil.

– I praksis er det meget svært at forestille sig, at 21 byrådsmedlemmer kan afholde en samtale af den karakter. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det skal foregå. Så vi kan sagtens uddelegere den opgave til en, der har erfaring og indsigt i, hvordan man har denne samtale. Vi kan derfor sagtens uddelegere denne opgave. Økonomiudvalget er det personalebærende ansvar. Skulle der træffes en afgørelse, skulle hele byrådet have været inddraget. Men jeg tænkte ikke, der var noget juridisk forkert i, at vi bekræftede kommunaldirektøren i en tidligere aftale, siger Cecilie Roed Schultz.

Hvis forvaltningen kan sanktionere borgervejlederen, er der så overhovedet brug for en borgervejledningfunktion i Fredericia Kommune?

– Jeg mener absolut, at vi har brug for en borgervejleder. Hvis de sanktionerede helt uden at orientere og få bekræftet, at de kan, så ville jeg finde det bekymrende. Men jeg går ud fra, at inden man drager nogen form for konklusion med den delegerede magt, at så tager man byrådet med på råd, så man er sikker på, at man varetager den uddelegerede magt efter byrådets ønsker. Derfor gjorde jeg meget opmærksom på, at afskedigelser ligger under byrådet, forklarer Cecilie Roed Schultz.

Allerede tilbage i 2019 var en afskedigelse af borgervejlederen en del af mulighedskataloget i budgetforandlingerne. Dengang endte byrådet med at konkludere, at borgervejlederen ikke skulle røres. Spøgsmålet er så, hvorfor man tillader det der nu er sket.

– Det var noget jeg fik bekræftet på mødet, at jeg ikke ønsker at få afskaffet borgervejlederfunktionen. Det er ikke mit indtryk, at andre vil det. Det er to meget forskellige situationer. I 2019 forsøgte man at nedlægge funktionen. Der er ingen tvivl om, at man skal have en borgervejleder. Skulle det komme til en afskedigelse, så ville der blive ansat en ny. Der er ingen tvivl om, at vi skal have en borgervejleder. Men jeg håber da også, at vi fortsætter med den vi har nu. Jeg ved, at der er mange borgere der er rigtig glade for ham, så jeg håber man kan finde en måde at komme videre. At samtalen har hjulpet til at bringe det i orden, der har været spil, slutter Cecilie Roed Schultz.