I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 har svinepriserne været på himmelflugt. De stigende priser har også fået bytteforholdet mellem prisen på svin og prisen på foder til at vokse til et højt niveau historisk set. Høje …

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande Read more »

I februar 2020 faldt den globale varehandel i faste priser med 1,5 pct. i forhold til januar 2020, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor1. Årsstigningstakten, dvs. udviklingen de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til -0,8 pct. fra sidste måneds tilbagegang på -0,6 pct.
Tilbagegangen i februar var særlig udpræget for Japans vareimport, som faldt 8,7 pct. i forhold til januar og i alt er faldet 5,1 pct. de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud.