Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om flere initiativer for at hjælpe rejsebranchen gennem corona-krisen. Regeringen har netop indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og …

COVID-19: Ny aftale skal hjælpe rejsebranchen Read more »

Størstedelen af landets kommuner har recovery og rehabilitering højt på dagsordenen på socialpsykiatriområdet. Der er dog mange udfordringer med at få tilgangen forankret i praksis, herunder i samarbejdet med borgeren om borgerens handleplan og udviklingsmål. Det fremgår af en ny …

Ny kortlægning af socialpsykiatrien Read more »

Et tillæg til trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation betyder, at elever, lærlinge og praktikanter fritages fra kravet om at afholde fem ferie- og fridage. Fritagelsen skal være med til at sikre, at kvaliteten af uddannelsen bliver opretholdt i lønkompensationsperioden. Det aftales …

Regeringen freder elever, lærlinge og praktikanters ferie- og fridage under lønkompensation Read more »

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om et nyt udligningssystem, som danner forudsætningerne for et Danmark i bedre balance.  Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver …

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået en aftale om en reform af udligningssystemet Read more »

I en ny analyse undersøges arbejdstiden blandt SOSU´erne, herunder udviklingen og forskelle mellem SOSU-grupper og kommuner. Der sættes også tal på udbredelsen af de barriere, der kan være for at øge arbejdstiden blandt de ansatte. Antallet af ældre har i …

Arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde Read more »

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436105

Justitsministeriets Forskningskontor har gennemgået en række forskningsstudier, som viser, at straf kan have forskellig betydning, alt efter om perspektivet er offerets, gerningsmandens eller befolkningens. Fx kan større polititilstedeværelse og visse strafskærpelser afholde personer fra at bryde loven. Ofrene tillægger desuden det, at gerningspersonen idømmes en straf, betydning.

Fra i dag og i de kommende uger kan man på www.bedreinnovation.dk give input til, hvilken ny viden der kan være med til at kickstarte virksomhederne i slipstrømmen på corona. Idéerne spilles ind i de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutters arbejde de …

Hvilke teknologier skal trække Danmark i gang efter coronakrisen? Read more »

Storbritannien forlod officielt EU med udgangen af januar 2020. De nærmere betingelser vedrørende de fremtidige relationer mellem Storbritannien og EU skal forhandles på plads inden udgangen af 2020. Konsekvenserne for den fremtidige samhandel med Storbritannien kendes derfor ikke endnu, men …

Danske firmaer med stor eksponering mod Brexit Read more »

Erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Andreas Beck.

Regeringen har besluttet at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper (LAG-grupper) i 2021. Det sker for andet år i træk efter en årrække med markante nedskæringer på området. Med LAG-midlerne får de lokale aktionsgrupper mulighed for at give …

Regeringen prioriterer 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper i 2021 Read more »