Forbrugerombudsmanden har politianmeldt et eventbureau for at have reklameret for arrangementer med alkohol til blandt andre efterskoleelever. Virksomheder må ikke omtale alkohol i markedsføring, der retter sig mod unge under 18 år. Et eventbureau har flere gange på sin Facebookside …

Eventbureau politianmeldt for reklamer med alkohol rettet mod efterskoleelever Read more »

I en ny højesteretsdom fastslås det, at en kvinde ikke havde pligt til at forsørge sin svigermor, der blev familiesammenført til Danmark for cirka 20 år siden. Det var således kommunen – og ikke kvinden – der skulle betale svigermorens …

Ombudsmanden rejser sag om forsørgelsespligt for familiesammenførte Read more »

Justitsministeren og de grønlandske folketingsmedlemmer fra Inuit Ataqatigiit og Siumut er enige om en aftale, der skal højne lønniveau-et for polititjenestemænd i Grønland. Justitsminister Nick Hækkerup og de grønlandske folketingsmedlemmer Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU) blev den …

Aftale om lønløft til polititjenestemænd i Grønland Read more »

Tiltalte var tiltalt for at have udøvet grov vold mod sin kæreste juleaften og julenat 2018 i et sommerhus i Rørvig med tandskade til følge. Volden skulle have bestået i at stikke/skære kæresten med en kniv flere steder på kroppen …

43-årig mand fundet skyldig i voldtægt, grov vold, ulovlig tvang og forskellige former for trusler mod sin daværende kæreste Read more »

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436105

Justitsministeriets Forskningskontor har gennemgået en række forskningsstudier, som viser, at straf kan have forskellig betydning, alt efter om perspektivet er offerets, gerningsmandens eller befolkningens. Fx kan større polititilstedeværelse og visse strafskærpelser afholde personer fra at bryde loven. Ofrene tillægger desuden det, at gerningspersonen idømmes en straf, betydning.

Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten blevet enige om en præcisering af forbuddet mod at etablere eller opholde sig i utryghedsskabende lejre. Aftalen er en udmøntning af forståelsespapiret og skal tydeliggøre, at der fremover kun skal sættes ind mod permanente lejre, der skaber utryghed.

Foto: Per Johansen

En stilling som landsdommer i Vestre Landsret Chefkonsulent Cecilie Kabel Revsbech, Den Uafhængige Politiklagemyndighed En stilling som dommer ved Retten i Odense Dommer Helle Krogager Rasmussen, Retten i Kolding En stilling som konstitueret byretsdommer i uddannelsesøjemed ved Københavns Byret Advokat …

Dommerudnævnelser ultimo april/2020 Read more »