Det var et berøringsangst byråd der mandag eftermiddag skulle behandle Enhedslistens forslag om at indføre borgervejlederen i styrelsesvedtægten og dermed sikre hans uafhængighed fra forvaltningen. Med stemmerne 20 mod 1 blev forslaget stemt ned med den uldne begrundelse, at det skulle undersøges nærmere først.

Demonstranter havde atter forsamlet sig på rådhuspladsen for at vise deres opbakning til borgervejleder Jesper Gottlieb, der er blevet forfulgt i en personalesag iværksat af økonomiudvalget i Fredericia Kommune. Efter at kommunaldirektøren i februar 2022 fik opbakning til at tage en tjenestelig samtale med Jesper Gottlieb, er det gået stærkt. Forvaltningen har indsamlet klager mod ham og lagt til grund, at fordi der er mange klager, er de sande. På den baggrund har han fået en advarsel, der kan føre til fyring. I forrige uge havde forvaltningen også fundet nye punkter frem, hvor borgervejlederen har kørt nogle borgere til deres møder, hvilket man mener han burde have vidst, at han ikke måtte, selvom det har været praksis i hans ansættelsesforløb.

Generelt er der meget forvirring omkring ansættelsesforholdet. Der er uoverensstemmelse mellem ansættelseskontrakten, informationer udsendt i en pressemeddelelse om hans ansættelse, hvad Fredericia Kommune og byrådet løbende har fortalt borgerne i perioden 2017-2021, og det man pludselig kommer i tanke om i januar 2022. Den forvirring blev også drøftet på byrådsmødet, hvor Cecilie Roed Schultz argumenterede for at man ved at skrive borgervejlederen ind i styrelsesvedtægten ville bringe orden i sagerne og kunne modtage et tilskud til borgervejleder-funktionen.

Foto: AVISEN

Men det var meget lunkne og uldne ord fra forsamlingen, der slet ikke tog stilling til den proces, man har kørt mod Jesper Gottlieb. På trods af at sagen også verserer i Folketinget, hvor Karina Lorentzen fra SF har stillet flere spørgsmål til ministeren om sagen, lader byrådspolitikerne i Fredericia til at være helt uoplyste om, hvad den principielle retssikkerhed for borgervejlederen handler om. Det drejer sig netop om hans uafhængighed fra forvaltningen, hvor økonomiudvalget selv står bag processen mod ham, og dermed direkte har givet kommunaldirektøren beføjelser til at køre en sag mod ham. Det er disse beføjelser, der er i strid med lovens intention, og hvor det under afdækningen i medierne nu står klart, at Fredericia Kommune har misinformeret borgerne omkring at disse har en uafhængig borgervejleder.

Borgmester Steen Wrist vil gerne evaluere på ordningen og undersøge mulighederne for at indskrive borgervejlederen i styrelsesvedtægten. Det ville Venstres Peder Tind og Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti også. Men dette kommer til at foregå på lukkede møder i økonomiudvalget, og der er heller ikke nogen tidsramme for det. Det betyder principielt at man har afvist at indføre en uafhængig borgerrådgiver i Fredericia Kommune. Dermed er der heller ikke nogen opbakning til den nuværende borgervejleder Jesper Gottlieb blandt flertallet af politikerne i byrådet. Det står i skarp kontrast til den opbakning han har blandt borgerne i Fredericia Kommune.

I spørgetiden havde forhenværende byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti, Inger Nielsen, valgt at stille et spørgsmål til byrådet om processen mod Jesper Gottlieb. Men det afviste man at svare på med den begrundelse, at der er tale om en personalesag. Det er dog allerede kendt i offentligheden at der er tale om indsamlede anklager fra forvaltningen, samt at man udelukkende har lagt vægt på disse klageres påstande med den begrundelse, at der er mange af dem. Samtidig har borgervejlederen skriftligt meddelt Fredericia Kommune, at de gerne må drøfte hans sag offentligt. Alligevel har Fredericia Kommune afvist at drøfte sagen, samt give aktindsigt i anklagerne. Det er den linje som flertallet i byrådet nu forfølger, og hvor også en forhenværende kollega fra byrådet, ikke kan få svar på spørgsmål.