Den 21. marts er der byrådsmøde i Fredericia, og på mødet vil der være et punkt på dagsordenen om, at byrådet skal tage stilling til, om borgervejlederen skrives ind i styrelsesvedtægten. Borgmester Steen Wrist vil før der besluttes noget have undersøgt erfaringer fra andre kommuner, men han vil først og fremmest have klarhed over funktionen, som han ser som stor gavn for byens borgere.

I den seneste tid har der været megen omtale af Fredericia borgervejleder, Jesper Gottlieb. Han har været indkaldt til en tjenstlig samtale, og præmissen for samtalen anerkendte han ikke, da chefen for jobcentret, kommunaldirektøren og HR-chefen deltog. Gottlieb og hans besidder, Kirsten Cordtz, mente ikke han referer til kommunaldirektøren, men til samtalen blev borgervejlederen præsenteret for en skriftlig advarsel.

Til byrådsmødet mandag den 21. februar var en lang række borgere mødt op. Først stod de på Rådhuspladsen, og siden gik de ind i byrådssalen, hvor de viste deres utilfredshed med sagen ved at give det gule kort. Fremmødet fortalte Steen Wrist på byrådsmødet, under spørgetiden, gjorde indtryk på ham.

Selve personalesagen imod Jesper Gottlieb vil Wrist ikke kommentere på, men til gengæld vil han gerne sætte ord på Enhedslistens forslag om at skrive borgervejlederen ind i styrelsesvedtægten således, at han kommer ind under paragraf 65e.

– Det er ikke første gang forslaget er fremme. Senest fik alle partier, efter valget, en henvendelse fra borgervejlederen om ønsket. På det tidspunkt bed ingen til bolle. Nu kommer forslaget til næste byrådsmøde, hvor man skal bestemme sig for det. Der er ingen tvivl om, at der ei den del af befolkningen, som bruger borgervejlederen, er forvirring omkring det. Vi skal have klarhed over det så man trygt kan bruge borgervejlederfunktionen, siger Steen Wrist.

Wrist mener, at borgervejlederfunktionen er godt givet ud, og det er derfor, at han også vil have undersøgt det til bunds.

– Vi var nogen af de første i Danmark til at få en, og det har hjulpet mange mennesker. Det er ikke altid, at man får ret, men får en forklaring og får tingene at vide som de er. Det har givet god læring begge veje, forklarer Wrist.

Tilbage i 2017 blev der lavet en funktionsbeskrivelse til borgervejlederen. Det skete i det daværende borger- og demokratiudvalg som Steen Wrist var en del af. I dokumentet står der, at borgevejlederen er ansat direkte af Fredericia Byråd, og er adskilt fra kommunens administration. Det er der ikke ændret på, mener Wrist.

– Det er klart, at det et mudret billede, men det er sådan, at borgervejlederen referer til byrådet og kommer ufiltreret og aflevere en årlig rapport uden direktionen eller fagforvaltningen kan gøre noget ved det. Borgervejlederen er ikke ansat i en enkelt fagafdeling, men han er hævet det over det. Ansættelsesretsligt referer han til kommunaldirektøren, og den model valgte vi. Om det er den rigtige model i dag skal vi forholde os til snart. Jeg synes, at det er vigtigt vi evaluere på det vi har, og ser hvad andre gør. Der er kommet mange modeller siden vi startede, blandt andet paragraf 65e i styrelsesvedtægten, og den skal vi forholde os til. Knap 40 kommuner i Danmark har en ordning, og nogen har erfaring med at have en såkaldt borgerrådgiver, og vi har en borgervejleder. Den del er jeg nysgerrig omkring, slutter borgmesteren.