Erritsø Idrætscenter anmoder om en fremrykkelse af deres almindelige drifts- og aktivitetstilskud for 2. halvår af 2022 på ca. 1.3. mio. kr. på baggrund af forsinkelse af det nye ketchercenter og en heraf følgende presset økonomi. Kultur og Idrætsudvalget har netop godkendt dette, hvorfor sagen sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Opførelsen af det nye ketchercenter ved Erritsø Idrætscenter bliver forsinket, hvilket bl.a. skyldes den stigende leveringstid på byggematerialer, udfordringer med byggetilladelsen og økonomisk garanti til leverandøren. Ketchercenteret var oprindeligt forventet klar og i drift i foråret 2022, og budgettet for Erritsø Idrætscenter var baseret på dette. Centeret forventes nu først i drift i oktober og det påvirker centerets økonomi og likviditet. Erritsø Idrætscenter anmoder derfor om en fremrykkelse af det kommunale drifts- og aktivitetstilskud for 2. halvår af 2022 (forventet ca. 1.3. mio. kr.) til udbetaling i april. Dertil kommer til Fredericia Kommune, en ansøgning om et likviditetstilskud for 2022 på omkring 1 mio. kr., for at Erritsø Idrætscenter kan opretholde driften i hele 2022. Denne ansøgning forventes behandlet i maj måned. Forud for behandlingen vil Erritsø Idrætscenter arbejde med driftsoptimeringer for centeret, og komme med en plan herfor. Erritsø Idrætscenters regnskab for 2021 ved vedlagt som bilag.

Budgettet til drifts- og aktivitetstilskud til de selvejende haller for 2022 er afsat, og en fremrykkelse af tilskuddet til Erritsø Idrætscenter vil ikke påvirke rammen. Et efterfølgende tilskud på omkring 1 mio. kr. til EIC vil dog påvirke den samlede ramme for Kultur- og idrætsområdet. Et muligt tilskud eller lån kan ikke finansieres inden for rammen af tilskud til de selvejende haller, og skal derfor findes andre steder på Kultur og Idrætsområdet, på Økonomiudvalget eller bevilges via Fredericia Byråd.

På baggrund af uddybende dialog om aktuel likviditetsstatus og forventninger til årets resultat med ledelse og bestyrelse for EIC er det forvaltningens vurdering, at drifts- og aktivitetstilskuddet for 2. halvår kan fremrykkes til udbetaling i april 2022.

– Vi har politisk fokus på, at Erritsø Idrætscenter har været igennem store investeringer. Tiderne er nok en anelse trænge. Vi skal dog være sikre på, at vi får det hele ordentligt i mål. Kommunen har investeret i en regnskabsfører, og jeg noterer mig, at der er et godt samarbejde mellem parterne. Vi skal dog sikre os, at der ikke ligger mere i det end det. Erritsø Idrætscenter står reelt med kapitaludfordringer, så vi skal være helt sikker på, at det kører, som det skal fremadrettet. Der er mange institutioner indenfor idrættens verden, der løbende er presset i Fredericia Kommune, dem skal vi også tænke på, men vi alle enige i Kultur- og Idrætsudvalget om at sende anbefalingen om at fremrykke betalingen til Erritsø Idrætscenter allerede nu. Nu skal den til økonomiudvalget, siger Karsten Byrgesen.