Fredericia Byråd havde den 21. december anden behandling af beskæftigelsesplan 2023. I den forbindelse udtrykte flere partier bekymringer over den virkelighed det bliver, da regeringen vil droppe jobcentrene.

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsats, hvert år og senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren, vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer og sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen.

Beskæftigelsesplanen i Fredericia Kommune tager udgangspunkt i beskæftigelsesministerens mål og kommunens visioner og strategier for området. Det overordnede mål er, at flere borgere kommer i beskæftigelse og ledighedsperioden nedbringes.

Beskæftigelsesplanen skal endeligt godkendes af Byrådet og efterfølgende behandles i det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

De politiske beskæftigelsesmål for 2022 fortsætter ligeledes i 2023:

  • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
  • Flere ledige skal opkvalificeres
  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Via forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 1. januar 2020, har kommunerne større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. De øgede frihedsgrader følges samtidig tæt fra centralt hold gennem benchmarking og opfølgning i forhold til kommunernes resultater.

I beskæftigelsesplanen beskrives den overordnede retning for arbejdsmarkedsområdet, mens den operationelle indsats levendegøres gennem internt fokus på konkrete handlingsplaner, tydelig kommunikation samt implementering af styringsværkstøjer.

Anden behandlingen blev godkendt, men det var ikke uden kommentarer på vejen.

– Området går en usikker fremtid i møde. Jeg har fulgt området i mange år i byrådet. Jeg er bekymret for fremtiden, men jeg håber ikke det går galt. Vi arbejder for en høj beskæftigelse i byen med godt samarbejde med virksomhederne. Fredericia er et energicentrum, der efterspørger arbejdskraft. Derfor skal vi kende vores besøgstid og skabe efteruddannelse til det, sagde Turan Savas (S).

Louis Lindholm fra Venstre knyttede ligeledes en bemærkning til punktet.

– Planen skulle være den sidste og indeholder 4 hjørnesten. Det skal alle være opmærksom på. Udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Byrådets budgetaftale for den kommende periode, og ministermål og så er der regeringens aftale om tidlig pension. Regeringens varslinger gør det endnu mere nødvendigt. Det er godt at have en plan, som en anden klog Venstre-mand har sagt, sagde Louis Lindholm.

 Cecilie Roed Schultz fra Enhedslisten synes planen er god, men havde også bekymringer at ytre.

– Der er ikke de store forandringer, 2022-planen fortsætter. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling og det er rigtig fornuftigt. Det interessante er ikke planen, men det der skabe forandringer med regeringens udmelding. Hvad kommer det til at betyde?, sagde hun.

Dansk Folkeparti sidder ikke i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, men Susanne Eilersen knyttede også en kommentar til sagen.

– Vi vil i DF også bakke op om planen, der er en forsættelse. Vi sidder i år ikke i udvalget, men vi har haft stor indflydelse på tidligere planer i form af tidligere byrådskollega Inger Nielsen. Vi står og tænker på, hvad der sker. Det er godt man kigger på området, men man er bange for hvad der kommer i stedet, da man ved hvad man har, fortalte Eilersen.

En, der ikke havde bekymringer, var Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige).

– Julen nærmer sig og der er ingen grund til bekymring. Det er en mærkesag, at jobcentret lukker. De har bygget store forhindringer for sig selv, og når regeringen kan se det, så er der noget om det. Det er fornuftigt. Planen vi har her er også fornuftig, da vi har et stort ansvar overfor borgerne, forklarede Byrgesen.