Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen har udpeget Anders Eldrup som ny formand for Danmarks Innovationsfond, der hvert år uddeler mere end 1,5 milliarder kroner i støtte til innovative forskere, virksomheder og iværksættere.

Anders Eldrup overtager formandskabet for Danmarks Innovationsfond mandag den 7. marts 2022. Dermed er det en meget markant skikkelse inden for dansk erhvervsliv og forvaltning, der de kommende år står i spidsen for Danmarks Innovationsfond.

Anders Eldrup har blandt andet godt 25 års erfaring fra Finansministeriet, 11 år som administrerende direktør for Dong Energy og en lang række bestyrelsesposter i dansk erhvervsliv bag sig.

– Jeg er rigtig glad for, at en stor kapacitet som Anders Eldrup har sagt ja til formandsposten for Innovationsfonden. Fonden er et vigtigt instrument i dansk forsknings- og innovationspolitik, og dens uddelinger er med til at skabe udvikling, fremskridt, forretning og arbejdspladser. I disse år ikke mindst indenfor aspekter af den grønne omstilling. Anders Eldrup kommer med indsigt og erfaring indenfor både forvaltning og erhvervsliv, og sammen med den øvrige bestyrelse vil han kunne drive fonden stærkt fremad, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Udpegningen sker efter, at tidligere formand siden 2019 Tina Fanø har ønsket at fratræde med udgangen af sin beskikkelsesperiode.

Om sin nye post siger Anders Eldrup:

– Hvert år hjælper Innovationsfonden forskere og virksomheder med at forvandle perspektivrige idéer og teknologier til nye produkter og konkrete løsninger, der er til gavn for erhvervslivet og borgerne i Danmark. Innovationsfonden har en meget vigtig rolle for udviklingen af vores samfund. Jeg ser derfor meget frem til at bidrage til arbejdet i Innovationsfondens bestyrelse.

– Der har tidligere været en række problemer med forvaltningen i Innovationsfonden, som bestyrelsen har arbejdet målrettet for at rette op på. Med sin kompetence og enorme erfaring er Anders Eldrup den rette til at føre den proces i mål. Det er vigtigt for mig som minister, at fonden drives korrekt, og at der er bred tillid til forvaltningen i en vigtig fond som denne, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Uddannelses- og forskningsministeren har valgt at udpege Charlotte Rønhof, der blandt andet er formand for Akademiet for de Tekniske Videnskabers Science & Engineering-komité, til nyt bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden.

Special Advisor for Innovation hos NATO, Lars Frølund, er genudpeget til bestyrelsen for endnu en beskikkelsesperiode.

Fakta:
Innovationsfonden giver tilskud til forskning, videnbaseret innovation og iværksætteri, der fører til styrkelse af forskningsområder og udvikling af teknologi og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Fonden understøtter endvidere særligt, at der udvikles løsninger på samfundets store udfordringer, herunder grøn omstilling af samfundet og erhvervslivet.