Aftale om lønløft til polititjenestemænd i Grønland

Aftale om lønløft til polititjenestemænd i Grønland

Justitsministeren og de grønlandske folketingsmedlemmer fra Inuit Ataqatigiit og Siumut er enige om en aftale, der skal højne lønniveau-et for polititjenestemænd i Grønland.

Justitsminister Nick Hækkerup og de grønlandske folketingsmedlemmer Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU) blev den 6. april 2020 enige om en delaftale, der skal sikre lønforbedringer til anstaltsbetjente i Grønland. Parterne er nu blevet enige om en aftale om udmøntning af den resterende del af nordatlantpuljen, der sikrer 10,8 mio. kr. til bedre lønforhold for polititjenestemænd i Grønland. Aftalen indebærer, at polititjenestemænd i Grønland fremover vil få en løn svarende til deres kollegaer i Danmark ansat i hovedstaden. Det skal medvirke til at løse udfordringerne med at rekruttere og fastholde polititjenestemænd i Grønland.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Politibetjentene i Grønland udfører hver dag en utrolig vigtig opgave med at holde samfundet trygt og sikkert. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi med denne aftale anerkender deres store indsats og styrker grundlaget for at kunne rekruttere betjente fremover. 

Vi er nu i mål med den styrkelse af justitsområdet i Grønland, som regeringen afsatte midler til på finansloven for i år. Det er glædeligt, for aftalen er et vigtigt skridt i retning af vores mål om at styrke retssystemet i Grønland.”

Aaja Chemnitz Larsen udtaler:

“Jeg glæder mig over, at det længe ventede lønløft nu er en realitet, og at der var opbakning til vores krav om ikrafttrædelse fra 1. januar 2020. Det er på sin plads, at Politiet får det lønløft, de hele tiden har fortjent, og som IA har kæmpet for og forhandlet om alt for længe. Det sidstnævnte har ikke været med min gode vilje. Vores betjente varetager en uvurderlig kerneopgave i samfundet, og det fortjener anerkendelse og respekt – det reflekteres nu endelig også i deres løn.”

Aki-Matilda Høegh-Dam udtaler:

”I Siumut er vi glade for aftalen. Det er noget som folketingsmedlemmer fra Grønland har kæmpet for i årtier, og nu kan vi forhåbentlig endelig se lys for enden af tunnellen. Bekæmpelse af diskrimination på baggrund af herkomst har stået på toppen af min dagsordenen fra første dag i Folketinget. Jeg er rigtig glad for, at pengene som vi fik sat af i finansloven går til det formål, det var beregnet til – nemlig at hæve lønnen for politi- og anstaltsbetjente i Grønland.

Siumut kommer nu til at følge nøje med i de ordinære overenskomstforhandlinger for polititjenestemænd i Grønland, idet der stadig er flere arbejdsvilkår, der stiller grønlandske polititjenestemænd ringere end deres danske kollegaer, som de arbejder side om side med – alene på grund af herkomst.”

Baggrund:

På finansloven for 2020 blev der afsat en pulje på 49,2 mio. kr. for perioden 2020 til 2023 til initiativer på justitsområdet i Grønland. Den 6. april 2020 blev justitsministeren og de grønlandske folketingsmedlemmer fra Inuit Ataqatigiit og Siumut Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU) enige om en delaftale, hvor en del af puljen blev udmøntet til at højne lønniveauet for anstaltsbetjente i Grønland.  

Der er nu opnået enighed om, at de resterende 10,8 mio. kr. fra puljen afsættes til at sikre bedre lønforhold for polititjenestemænd i Grønland.

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til et tillæg til polititjenestemænd i Grønland, der udligner forskellen i grundlønnen mellem polititjenestemænd i Grønland og polititjenestemænd i Danmark ansat i hovedstaden.

Der afsættes samtidig 0,2 mio. kr. årligt til øvrige lønforbedrende initiativer for polititjenestemænd i Grønland.

Aftalen udmøntes gennem forhandlinger med de faglige organisationer.

Læs delaftale II om lønløft til polititjenestemænd i Grønland her.

Læs delaftale I om lønløft til anstaltsbetjente i Grønland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*