Ægteparret Steenbach har boet på Ballesvej i Snoghøj siden midten af 1980’erne, hvor de købte deres hus. Men mange år senere mener de at have fundet en fejl i Fredercia Kommunes behandling af en sag om retten til at køre på deres vej. Nu kræver Fredericia Spildevand A/S at kunne køre på deres grund, men ægteparret mener det er en privat vej, og har nu afspærret vejen.

I 1984 køber ægteparret Steenbach ejendommen Ballesvej 41, matrikel 21f. Sælgeren oplyser dem at vejen bagerst på grunden, senere vil kunne blive lukket. Der er i skødet en kopi af denne dokumentation, og den var vedhæftet salgsopstillingen. I årernes løb har ægteparret flere gange gjort opmærksom på, at de kan få lukket vejen.

Henrik Steenbach mener at der tilbage i 1987 er sket en fejl hos Fredericia Kommune. Da han satte sig for at undersøge sagen grundigt, mange år senere, konstaterede han at landinspektører og geodatastyrelsen sagde, at der var sket en fejl hos Fredericia Kommune dengang, i forbindelse med etableringen af pumpestationen. Det skulle være sket i august 1987, hvor der var en åstedsforretning forud for etableringen af en kloakledning og pumpestation. Ægteparret Steenbach blev aldrig spurgt af Fredericia Kommune, om de ville give tilladelse til at kommunen havde ret til at køre på vejen, siger Steenbach.

– Jeg husker at der var en underlig stemning på det møde. Det var som om, de havde en ringe holdning til os, da vi fortalte om vejlukningen. Det hjalp heller ikke, at det var et byrådsmedlem, som ønskede at sælge sin jord til udstykningen. Han blev til gengæld spurgt, om han ville give vejret, i modsætning til os, fortæller Henrik Steenbach.

Fredericia Kommune begynder nu at køre på vejen. De skal hen til deres pumpestation. De store biler pløjer sig gennem den bagerste del af haven. Det irriterer ægteparret, men de mener jo, at de kan lukke vejen, når de vil, og derfor afventer de at have overskud til at tage opgøret med Fredericia Kommune.

14. april 1993 skriver Henrik Steenbach til Teknisk Forvaltning, at han vil lukke vejen om et par år. Det fører til møder med Teknisk Forvaltning, der er igang med at behandle sager om udstykningen af en anden matrikel. Parterne i denne udstykning meddeler via deres advokat, at de accepterer lukningen af vejen. I 1997 vil man igen udstykke området omkring deres ejendom, og igen gør ægteparret opmærksom på bestemmelsen. Det sker på et møde med advokater i forbindelse med forkøbsretten på en strimmel af jord.

I et skriftligt svar har Fredericia Kommune afvist at udtale sig om sagen med henvisning til, at der er tale om en privatretslig sag. Kommunens eget selskab, Fredericia Spildevand A/S afviser også at udtale sig, men skriver blot at de har ret til at køre på vejen. På trods af at Henrik Stenbach 1. marts 2021 satte en lås på og spærrede af for vejen, mener det kommunale selskab, at de fortsat kan køre i bunden af ægteparrets have. Men det er Steenbach ikke enig med dem i:

– De har ikke ret til at køre her. Vi har foreslået dem forskellige løsninger, men de har afvist os. Tværtimod føler vi, at de har været grove i deres tone. De siger at fordi, der har været en fejlagtig sagsbehandling, så har de en ret til at køre hen over vores grund. Og det er faktisk den bedste del af vores grund!, siger Steenbach.

Han henviser til at der dukkede en jurist og en tekniker op, der fastholdte at Fredericia Spildevand A/S skal kunne køre på vejen bagerst på grunden, når det passer dem.

Det hele handler om adgangen til en pumpestation. For at kloaksystemet kan fungere skal pumpestationen passes og vedligeholdelses. Da man i sin tid byggede nye huse, endte det med at man baserede planerne på, at man kunne køre gennem Steenbachs grund.

– De glemte bare at spørge os!, siger Henrik Steenbach.

Han er fortørnet over, at Fredericia Kommune ikke vil anerkende, at der er begået en fejl. Samtidig skelner han ikke mellem kommunen og det kommunale selskab, der er ejet af Fredericia Kommune. For Steenbach handler det ikke kun om at Fredericia Spildevand A/S kommer med deres maskiner og arbejder, når de vil, men også om princippet om ejendomsretten i Danmark:

– De vil ikke engang kompenserer os for det. Vi har bare at affinde os med deres krav, og det vil vi ikke. Jeg har forsøgt at tale med kommunen om fejlen, men de vil end ikke gå ind i en dialog med os. Jeg får bare besked om, at sådan er det, og så er det sådan.

Det er et svar, som ægteparret Steenbach ikke er tilfredse med. Alligevel har tvivlen naget dem, ikke fordi de er usikre på om de har ret, men fordi de gerne vil have et fredeligt liv, nu hvor de er blevet ældre. Både Henrik Steenbach og hans kone havde mest lyst til at lade det ligge, fordi de ikke magter en langvarig kamp med det offentlige. Men efter den længere dialog, der ikke er endt nogle steder, tager de alligevel kampen op.

Fredericia Spildevand A/S har begrundet deres afvisning af at stille op til et interview med, at de gerne vil have en god dialog med ægteparret. Men det synes Steenbach er for letkøbt, og han afviser, at der er nogen som helst positiv dialog med det kommunale selskab:

– De kommer med advokater. De forlanger. De kræver. De truer. Hvad med at starte med at undersøge, om de overhovedet havde ret til at køre på vores vej?, spørger Steenbach.

Fredericia Spildevand A/S skriver i et svar også, at de ikke kunne se, at der var spærret af for vejen. Men det afviser Henrik Steenbach. Han har nemlig sat lås på en kæde og afspærret vejen. Tirsdag den 13. april 2021 dukkede der så en stor lastbil op fra Fredericia Spildevand A/S. Steenbach tog en række billeder, og sendte dem sammen med klip fra overvågningskameraet. Fredericia Spildevand måtte køre igen:

Dermed er uenigheden mellem ejerne af ejendommen på Ballesvej 41 og Fredericia Spildevand A/S nået til et frysepunkt. Fredericia Kommune har etableret det kommunale selskab, der står for opgaverne på Ballesvej. Direktør Søren Hjortsø Kristensen skriver i et svar:

– Som offentlig ejet virksomhed skal Fredericia Spildevand og Energi A/S naturligvis stå på mål for vores ageren. For Fredericia Spildevand og Energi er et godt lokalt samarbejde samtidig en vigtig del af virksomhedens målsætninger.

Han uddyber også, at vejadgangen er nødvendig for at afdelingen for ledningsnet kan drive og sikre pumpestationen på Ballesvej 45. Hvis pumpestationen sætter helt ud, vil der løbe spildevand ud over stranden og i Lillebælt. Dermed lægger han ansvaret overpå ægteparret Steenbach. Den gode dialog der skulle være, er dog forstyrret af at Fredericia Spildevands advokatfirma den 27. august 2020 sendte et brev til ægteparret, hvor de fastholdte, at de havde ret til at køre på vejen.

Den 13. april står Henrik Steenbach ansigt til ansigt med Fredericia Spildevand A/S, der kommer med deres lastbil. Scenen endte fredsommeligt, da medarbejderne konstaterede, at der var spærret af og derfor kørte igen. Men Steenbach forventer at nu kommer opgøret.

– Vi må tage det som det kommer. Men jeg mener, vi har ret. De skal ikke tromle os ned, slutter han.

Konflikten er i gang på Ballesvej: Steenbachs overvågningskamera den 13. april 2021